Słowo od Prałata (20 lutego 2021 r.)

Na początku Wielkiego Postu ks. prał. Fernando Ocáriz proponuje, byśmy poszukiwali zjednoczenia z Chrystusem drogą ubóstwa, które zachęca nas do postu.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Rozpoczął się Wielki Post. To przygotowanie do Wielkiego Tygodnia jest przypomnieniem czterdziestu dni, które Jezus spędził na pustyni. Przez swój post oraz doświadczanie pokus nasz Pan daje nam do zrozumienia, że Bóg sam wystarczy. Wielkopostne praktyki postu, jałmużny i modlitwy pomagają nam żyć w ten właśnie sposób.

Przez post staramy się utożsamić z Chrystusem drogą ubóstwa: «jako doświadczenie wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują w prostocie serca do ponownego odkrycia daru Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, i znajdujących w Nim spełnienie» (Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2021).

Jak wiemy, piękno cnoty ubóstwa nie leży zasadniczo w rezygnacji z dóbr ziemskich, ale w odrzuceniu nieporządku jakiego doświadczamy, gdy dobra te nie są zintegrowane z perspektywą nadprzyrodzoną. Cnota ubóstwa wskazuje i przypomina o pierwotnej dobroci stworzenia i rzeczy materialnych. Jednocześnie wyznacza oderwanie od nich, jako przejaw tego, że «serce nie zadowala się rzeczami stworzonymi, ale dąży do Stwórcy» (Rozmowy z Prałatem Escrivá, 110).

Ten Wielki Post to dla nas właściwy czas, żeby z zaangażowaniem podjąć pewne wyzwanie: zajrzeć w głąb naszego serca i odkryć, w jakim stopniu rzeczy materialne, z których korzystamy, pomagają realizować misję powierzoną nam przez Boga. Łatwiej nam będzie wtedy oderwać się od rzeczy, które temu nie sprzyjają i iść z lekkością dalej, jak Pan Jezus, który nie miał «miejsca, gdzie by głowę mógł położyć» (Łk 9,58). Ubóstwo pomoże nam doceniać rzeczy tego świata, gdyż przypomina, że są one drogą do zjednoczenia z Bogiem oraz drogą służenia innym. Takie spojrzenie sprawi też, że z radością będziemy potrafili zrezygnować z tego, co tu i teraz nie prowadzi nas do celu.

Z całego serca Was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 20 lutego 2021 r.