Słowo od Prałata (10 czerwca 2021 r.)

Prałat Opus Dei zaprasza nas do wzięcia udziału w przygotowaniach do setnej rocznicy założenia Opus Dei. Obchodzić ją będziemy od 2 października 2028 r. do 14 lutego 2030 r.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W liście z 28 października ubiegłego roku zasygnalizowałem, że zbliża się już setna rocznica założenia Dzieła. To szczególna okazja do odnowienia naszego pragnienia, by służyć Bogu, Kościołowi i całemu społeczeństwu.

Na całym świecie przeżywamy trudności związane z pandemią. Ta sytuacja utwierdziła nas w przekonaniu, że musimy troszczyć się jedni o drugich, mieć szeroko otwarte oczy na potrzeby innych i starać się dobrze czynić każdemu. Pośród różnorodnych wydarzeń, które przynosi każdy dzień, możemy zatroszczyć się o naszych bliźnich w modlitwie, w zwyczajnej pracy, a nawet nadzwyczajnej, gdy jest to potrzebne i możliwe. Dlatego starajmy się żyć w większym zjednoczeniu z Chrystusem, przygotowani, by służyć wszystkim. Cóż za wspaniała perspektywa otwiera się stale przed nami!

Rozpoczniemy obchodzić setną rocznicę 2 października 2028 roku, a zakończymy 14 lutego 2030, gdy minie sto lat o początku pracy apostolskiej Dzieła wśród kobiet. Będzie to więc świętowanie w ramach dwóch dat, które wyrażają naszą jedność. Choć pozostało jeszcze sporo czasu, za sugestią Asesorii Centralnej oraz Rady Generalnej, powstał już komitet, który ma opracować plan przygotowań.

Pragnę, żebyśmy wszyscy włączyli się w przygotowania. Dlatego w nadchodzących latach głównym zadaniem tego komitetu będzie wsłuchiwanie się w głos wiernych Dzieła i wielu innych osób. Otrzymane sugestie pomogą lepiej przygotować obchody.

Setna rocznica będzie czasem refleksji nad naszą tożsamością, historią i misją. Powinna ona skłonić każdą i każdego z nas do dziękczynienia, prośby o przebaczenie i postanowienia bycia lepszym. Niech zawsze towarzyszy nam nastawienie, którego uczył nas nasz Ojciec: starać się przeżywać chwilę obecną z miłością, w pokorze osobistej i zbiorowej, służąc w tym co zwyczajne.

To wydarzenie będzie również właściwym momentem, żeby spojrzeć na wyzwania jakie stają dziś przed Kościołem oraz społeczeństwem i by rozważyć, jak możemy lepiej przyczyniać się do ich pokonywania. To będzie dobry czas żeby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się razem jak wprowadzić Opus Dei w kolejne sto lat. Najmłodsi z Was będą w tym mieli szczególną rolę. Jest to okazja żeby odmłodnieć, by rozpoznać oznaki miłości Boga w naszym życiu i zanieść ją innym, szczególnie najbardziej potrzebującym.

Wspomagajcie nadal w modlitwie reorganizację terytorialną niektórych okręgów Prałatury, teraz szczególnie świeżo erygowany region Ameryki Środkowej, który powstał w wyniku połączenia dotychczasowych regionów Ameryki Środkowej Północnej oraz Południowej, a także Salwadoru.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Rzym, 10 czerwca 2021 r.