Ilość artykułów: 76

Otwarta brama do tajemnicy: symbol atanazjański

Symbol atanazjański - znany jako „Quicumque vult” (są to jego pierwsze słowa) - jest streszczeniem prawd wiary o Trójcy Świętej i Wcieleniu. Św. Josemaría modlił się i rozważał ten tekst w trzecią niedzielę każdego miesiąca jako nabożeństwo do Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Duchowość

Smak pierwotnego chrześcijaństwa

Rodzinne spotkanie to ta chwila dnia albo tygodnia, w której doświadczamy wspólnej przynależności do ludu Bożego, jakim jest Kościół, i do tej jego cząstki, którą jest Dzieło. Rodzinne spotkanie przypomina nam, że należymy do rodziny i sprawia, że wzrastają nasze pragnienia dotarcia do wszystkich dusz.

Życie chrześcijańskie

Pielgrzymka majowa

Jako wyraz naszej ufności w mocną pomoc Matki Bożej, mamy zwyczaj odbywania w maju pielgrzymki.

Duchowość

Regina Coeli

Regina Coeli (Królowo Niebios) – antyfona maryjna. Śpiewana jest lub odmawiana w miejsce modlitwy Anioł Pański w okresie wielkanocnym - od Wigilii Paschalnej do niedzieli Zesłania Ducha Świętego włącznie.

Życie chrześcijańskie

Modlić się ciałem i duszą: umartwienie chrześcijańskie

Chrześcijanie chcą utożsamiać się coraz bardziej z Jezusem, który poddał się – dobrowolnie! – ukrzyżowaniu. Dlatego także dobrowolnie szukają – zgodnie z wiekową tradycją – umartwienia ciała.

Doktryna

Psalm 2

Odmawianie i rozważanie tego psalmu pozwala nam pogłębić świadomość synostwa Bożego.

Życie chrześcijańskie

Piękno świętych i chrześcijańskie umartwienie

Autor tekstu, Pablo Marti del Moral, jest doktorem teologii (Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża).

Duchowość

Symbol Atanazjański (Quicumque)

"Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając substancji: inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego; lecz jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (KKK 266)

Życie chrześcijańskie

Wielka lista (Lista św. Józefa)

W kontekście nabożeństwa i wstawiennictwa świętego Patriarchy, Josemaria Escrivá dodał kolejny zwyczaj w Opus Dei polegający na zbiorowym proszeniu św. Józefa o powołanie większej liczby ludzi do Dzieła.

Życie chrześcijańskie

7 niedziel św. Józefa

Wśród nabożeństw do św. Józefa znajduje się 7 niedziel poprzedzających jego święto.

Duchowość