Pracuj solidnie, twórz z miłością

Siedemnaście tekstów autorstwa ks. Javiera Lopez Diaz o uświęceniu pracy w nauczaniu Św. Josemaríi Escrivy. Sukcesywnie będą tłumaczone (dwa na miesiąc) w listopadzie 2017 będzie do pobrania wersja ePub, Mobi, PDF.

Wprowadzenie

Miliony osób udają się każdego dnia do swojej pracy. Niektórzy idą tam z niechęcią, jakby z przymusu, do obowiązków, które ani ich nie interesują, ani nie sprawiają im przyjemności. Dla innych istotne jest jedynie otrzymywane wynagrodzenie i tylko ono stanowi dla nich zachętę do pracy. Jeszcze inni ucieleśniają to, co Hannah Arendt nazywa „animal laborans” — chodzi o pracownika bez innego celu czy horyzontu niż sama praca, do której przeznaczyło go życie i którą wykonuje z powodu naturalnej skłonności albo z przyzwyczajenia. Ponad nimi wszystkimi wśród ludzi występuje postać „homo faber”. Człowiek taki pracuje z szerszą perspektywą, stara się rozwijać przedsiębiorstwo albo projekt, niekiedy poszukując osobistego potwierdzenia, ale w wielu innych sytuacjach odczuwa szlachetne pragnienie służby innym i przyczyniania się do postępu społeczeństwa.

Do tej ostatniej kategorii powinni się zaliczać chrześcijanie i to nie tylko w pierwszej kwestii, ale na innym poziomie. Jednakże jeżeli naprawdę są chrześcijanami, nie czują się niewolnikami ani płatnymi najemnikami, tylko dziećmi Bożymi, dla których praca jest powołaniem i Bożą misją, którą trzeba wypełniać z miłości i z miłością.

W swoim słynnym wystąpieniu w 2008 roku w Collège des Bernardins [Kolegium Bernardynów], w Paryżu, Benedykt XVI wykazał, że chrześcijaństwo posiada klucz do zrozumienia sensu pracy, stwierdzając, że człowiek jest powołany do przedłużania stwórczego dzieła Boga przy pomocy swojej pracy i że powinien doskonalić dzieło stworzenia, pracując w wolności, kierowany mądrością i miłością. Sam Syn Boży, który stal się człowiekiem, pracował przez wiele lat w Nazarecie. „W ten sposób uświęcił On pracę i nadał jej szczególną wartość dla naszego dojrzewania” (Papież Franciszek, Laudato si’, 98). Wszystko to pokazuje, że praca jest „powołaniem” człowieka, „miejscem” do wzrastania w charakterze dziecka Bożego, więcej — „materią” uświęcenia człowieka i wypełniania misji apostolskiej. Dlatego chrześcijanin nie musi obawiać się wysiłku ani zmęczenia, tylko przyjmować je z radością — radością, która ma swoje korzenie w formie Krzyża.

Ostatnie zdanie pochodzi ze Św. Josemaríi Escrivy de Balaguer — Świętego, który uczył „uświęcać pracę”, zamieniając ją ni mniej, ni więcej w „pracę Bożą”. Z jego przesłania czerpią inspirację stronice niniejszej książki. Właściwiej mówiąc, czerpią inspirację z Ewangelii, ponieważ Św. Josemaría nauczał jedynie słów i życia Jezusa, przede wszystkim opierając się na latach spędzonych przez Jezusa w Nazarecie u boku Józefa, od którego nauczył się pracować jako rzemieślnik, i u boku Maryi, która służyła Mu swoją pracą w domu.

Jezus, Maryja i Józef pojawiają się na okładce tej książki, która odtwarza jedną ze scen z alabastrowego retabulum, znajdującego się w Sanktuarium w Torreciudad (Aragonia, Hiszpania) — arcydzieła rzeźbiarza Joana Mayné. Czytelnik może zobaczyć na tym obrazie wszystko to, co jest przewidziane do czytania w tej książce. Nawet, jeżeli chce, może „wejść tam” jako jeszcze jeden członek rodziny z Nazaretu, ponieważ również jest dzieckiem Bożym, zaś ten dom i przedsiębiorstwo są szkołą, w której można się nauczyć, jak należy zamieniać pracę w modlitwę: w „Mszę”, która oddaje chwałę Bogu oraz odkupia i ulepsza świat.

Dziękuję Biuru Informacyjnemu Opus Dei za inicjatywę zebrania w jednej książce tych artykułów, które ukazały się wcześniej na jego stronie internetowej. Nie zamierzałem tutaj dokonywać systematycznego wykładu przesłania Św. Josemaríi na temat uświęcenia pracy (można się z nim zapoznać w 3. tomie książki E. Burkharta-J. Lópeza, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría [Życie codzienne i świętość w nauczaniu Św. Josemaríi]). Pragnąłem jedynie zaoferować zbiór tekstów na temat różnych aspektów dotyczących tematu, które zostały przygotowane do czytania oddzielnie. Z tego powodu, kiedy zbierze się je razem, dostrzega się pewne powtórzenia, które, z drugiej strony, ułatwiają lekturę każdego tekstu. Szczególne podziękowanie kieruję do doktora Carlosa Ruiza Montoyi za jego pomoc w opracowaniu artykułów.

Oby te stronice mogły pomóc w odkryciu albo w odkryciu na nowo ideału uświęcenia pracy zawodowej i w poszukiwaniu go z nadzieją i ze świadomością, że, podczas, gdy pracujemy, w Niebiosach jest Ojciec, który znajduje upodobanie w swoich synach i pociąga ku sobie całą ludzkość.

Javier López Díaz

Rzym, 26 VI 2016

* Javier López Díaz (Madryt, 1949) jest kapłanem Prałatury Opus Dei od 1977 roku. Prowadzi wykłady na temat nauk Św. Josemaríi na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża (Rzym).

1. Nadprzyrodzona motywacja

2. Sumiennie pracować

3. Praca i kontemplacja I

4. Praca i kontemplacja II

5. Praca Boga

6. Uświęcać odpoczynek

7. Oś naszego uświęcenia

8. Pracować z miłości

9. Krzyż i zmartwychwstanie w pracy

10. Uświęcać poprzez pracę

11. Jedność życia w wykonywaniu zawodu

12. Uświęcanie pracy i chrystianizacja społeczeństwa

13. Prestiż zawodowy

14. Praca i rodzina

Sukcesywnie co dwa tygodnie będą się ukazywać tłumaczenia kolejnych fragmentów.

15. Siła zaczynu

16. Pracować w każdym czasie

17. Jezus Chrystus w sednie każdej pracy