List od Prałata (10 grudnia 2014 r.)

List Prałata do wiernych Opus Dei na temat mianowania nowych wikariuszy: Wikariusza pomocniczego i Wikariusza generalnego Prełatury.

Najdrożsi! Niech Jezus strzeże moje córki i moich synów!

Św. Josemaria nauczył nas trwania w stałym dziękczynieniu Bogu. Ut in gratiarum semper actione maneamus! I, w śród powodów do wdzięczności, chcę odnieść się teraz do jasności widzenia – prawdziwego olśnienia z Nieba – z jaką Pan oświecił naszego Ojca w godzinie przygotowania Prawa partykularnego Opus Dei. W nim, jak wiecie, zostało przewidziane, iż Prałat, po uprzednim wysłuchaniu swojej Rady, może mianować Wikariusza pomocniczego, który pomoże mu w sposób bezpośredni w rządzeniu Prałaturą (zob. Statuta nr 134 §§ 1 i 3; nr 135); a w budynkach, które przynależą do siedziby centralnej wydzielił kilka pokoi przeznaczonych dla Wikariusza pomocniczego.

Dzięki Bogu cieszę się dobrym zdrowiem, mając na uwadze mój wiek; i skoro przybywa pracy w związku z rozwojem prac apostolskich, po tym, jak prosiłem o światło Pana, doszedłem do wniosku, iż nadszedł czas, aby zrealizować tę możliwość przewidzianą przez św. Josemarię. Tak więc, po wysłuchaniu Rady Generalnej i Asesorii Centralnej, mianowałem Wikariuszem pomocniczym ks. Fernando Ocáriza.

Jako nowego Wikariusza generalnego, po zaciągnięciu opinii Rady, mianowałem ks. Mariano Fazio, dotychczasowego Wikariusza Regionalnego w Argentynie.

Nominacja Wikariusza pomocniczego, z uprawnieniami wykonawczymi do zarządzania Prałaturą, włączając w nie te, które Prawo daje Prałatowi, będzie dla mnie wielką pomocą w zadaniu śledzenia jeszcze bardziej z bliska rozwoju pracy apostolskiej w 69 krajach, w których działa Dzieło.

W przededniu roku maryjnego, który już wkrótce rozpoczynamy, a w którym poprosimy Najświętszą Dziewicę o błogosławieństwo dla wszystkich rodzin całego świata, cieszy mnie, iż możemy uczynić ten krok – jak wszystkie inne w Dziele – trzymając się ręki naszej Matki. Proście ją, za wstawiennictwem św. Josemarii, bł. Álvara i tylu naszych sióstr i braci, których mamy już w Niebie, byśmy potrafili rozpoczynać wciąż na nowo nasz wysiłek o życie jako córki i synowie Boga, z coraz większą wiernością powołaniu otrzymanemu od Pana.

Wykorzystam kreślenie tych słów do ponownego złożenia Wam życzeń błogosławionych Świąt, bardzo blisko Dzieciątka Jezus, Matki Bożej i św. Józefa.

Z całego serca Wam błogosławię

Rzym, 10 grudnia 2014 roku, wspomnienie Matki Bożej Loretańskiej.