4 Artykułs

Ks. prał. Mariano Fazio

Mariano Fazio urodził się w Buenos Aires 25 kwietnia 1960 r. Ukończył wyższe studia z historii na Uniwersytecie w Buenos Aires, jest doktorem filozofii Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża.

Prałatura personalna

Kilka informacji na temat Prałatury Opus Dei

Jest to instytucja Kościoła katolickiego, założona przez św. Josemarię Escrivę de Balaguer w dniu 2 października 1928 roku. Kompletna nazwa brzmi: Prałatura Świętego Krzyża i Opus Dei. Została erygowana przez Papieża Jana Pawła II w Konstytucji Apostolskiej Ut sit, z datą 28 listopada 1982 roku.

Prałatura personalna

List od Prałata (10 grudnia 2014 r.)

List Prałata do wiernych Opus Dei na temat mianowania nowych wikariuszy: Wikariusza pomocniczego i Wikariusza generalnego Prełatury.

Prałat Opus Dei

Wikariusz pomocniczy w prawie Kościoła odnośnie Prałatury Opus Dei

Profesor Eduardo Baura z Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża wyjaśnia rolę Wikariusza pomocniczego - urząd przewidziany w prawie kościelnym dla Prałatury Opus Dei

Prałatura personalna