„Chrystus króluje, dając nam Swoje życie”

Udostępniamy fragmenty rozważań Prałata Opus Dei z okazji Uroczystości Chrystusa Króla (28.11.2017).

Opus Dei - „Chrystus króluje, dając nam Swoje życie”

Ks. prał. Fernando Ocáriz przypomniał, że "Chrystus jest królem wszechświata. Cieszymy się z całym Kościołem. Czujemy, że On Swoją miłością i wszechmocą kieruje nami. Należymy do królestwa wiecznego, królestwa powszechnego, królestwa pokoju, które wszystko ogarnia. Jest to także królestwo świętości, bo możemy być świętymi, królestwo łaski, bo On nas podtrzymuje. On jest naszym pokojem! W Chrystusie dociera do nas poprzez Jego ludzkie serce cała Boża miłość".

Prałat zachęcił do refleksji nad sposobem, w jaki uobecniamy Królestwo Chrystusa: “Możemy zadawać sobie takie pytania: Panie, gdzie jest Twoje Królestwo? Jak sprawić, aby ono było bardziej widoczne? On nam odpowie słowami skierowanymi do Piłata: Moje królestwo nie jest z tego świata. Ale jest obecny wśród was, wzrasta jak drobne nasionko, aż stanie się rozłożystym drzewem”.

Panie, gdzie jest Twoje Królestwo? Jak sprawić, aby ono było bardziej widoczne?

Teksty Nowego Testamentu czytane podczas Mszy św. zachęcają nas do wiary. "Wobec doświadczenia trudności konieczna jest wiara w Boże działanie, jak w drugim czytaniu: Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jeżeli będziemy wierni, królestwo Chrystusa stanie się rzeczywistością w naszym życiu”.

Prałat pytał: "Jakie jest Królestwo Chrystusa? Pierwsze czytanie przedstawia nam Pana jako pasterza, który się troszczy o owce. On króluje, prowadząc nas na dobre pastwiska, poprzez Słowo i Eucharystię. Słowo Boże przyjęte z wiarą nadaje sens całemu naszemu życiu. Ono bowiem daje nam siłę, aby On królował nad nami”.

“Szczególnie dziękujmy Mu za Eucharystię, ten wielki dar, poprzez który Jezus obdarza nas Swoim życiem. Chrystus nie króluje, rozkazując. Króluje, oddając całkowicie Swoje życie na krzyżu, a w sposób trwały - w Eucharystii”.

Pragniemy, Panie, nie posiadać innej wolności niż tej, by miłować Ciebie, tylko w ten sposób będziemy autentycznie wolni.

Nawiązując do słów Założyciela Opus Dei, przypomniał, że "aby Jezus królował w tobie i we mnie, potrzebujemy obfitych łask, aby każdy oddech, każde słowo było pochwałą Chrystusa Króla, jak to mawiał św. Josemaría. Pragniemy, Panie, nie posiadać innej wolności niż tej, by miłować Ciebie, tylko w ten sposób będziemy autentycznie wolni. Możemy czynić wszystko z radością, jeżeli czynimy to z kochającą wolnością. O to Cię teraz, Panie, błagamy!”.

Ks. prał. Ocáriz zakończył swe rozważania, nawiązując do Ewangelii z dnia: "Czytamy w niej o Królu, który jest sędzią i o Królestwie przygotowanym od założenia świata. Posiądziemy Królestwo jako owoc miłości. Również teraz jako zadatek, poprzez oddawanie się innym, tak jak On nam się oddaje”.