Nieuwsbrief

Vermeld a.u.b. uw e-mailadres als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief.

In overeenstemming met onze privacy-beleid gebruiken wij uw e-mailadres alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen.

Privacybeleid en cookies

Schilderij zalige Guadalupe

Nieuws

Ignacio Valdés schilderde een portret van de zalige Guadalupe Ortiz voor de Oratorio del Caballero de Gracia in Madrid. In deze video spreekt hij over...

Een nieuwe app: eScrivaLite

Nieuws
Een nieuwe app: eScrivaLite

De ontwikkelaar van de app eScrivaLite vertelt hoe zij er toe gekomen is deze gratis app te ontwikkelen. De app biedt teksten uit publicaties van de...

Dagelijkse tekst

“Dat wij onze ziel weten te openen”

Tota pulchra es Maria, et macula originalis non est in te! -Geheel schoon zijt gij, Maria, niet door de erfzonde bevlekt! - zingt de liturgie uitbundig. In haar is niet de minste zweem van dubbelheid: ik bid onze Moeder dan ook dagelijks dat wij ons hart zullen kunnen openleggen tegenover onze geestelijk leidsman, opdat het licht van de genade op al ons handelen zal schijnen!

- Als wij haar erom bidden, zal Maria voor ons de moed tot oprechtheid verkrijgen, zodat wij dichter bij de Heilige Drieëenheid kunnen komen.
(De Voor, 339)

Heer, laat mij niet alleen. Ziet U niet in wat voor een diepe afgrond dit arme kind van U anders terecht zal komen?
Moeder Maria, ik ben ook een kind van U!
De Smidse ...