Dagelijkse tekst

“God wordt ons gebrek aan geloof niet moe”

Klein zijn: de grootste stoutmoedigheden worden altijd door kinderen bedreven. - Wie vraagt om... de maan? - Wie let niet op het gevaar, als het er om gaat het begeerde voorwerp te pakken te krijgen? Stel je zo'n kind voor met veel genade van God, met het verlangen de wil van God te volbrengen, met veel liefde tot Jezus, met alle menselijke kennis die het in staat is op te nemen..., en je hebt het portret getekend van de apostelen van vandaag, zoals God ze ongetwijfeld wil. (De Weg, 857)

Het goddelijk kindschap is het fundament van de geest van het Opus Dei. Alle mensen zijn kinderen van God, maar een kind kan op heel verschillende manieren op zijn vader reageren. Wij moeten ons best doen om kinderen te zijn die beseffen dat de Heer – in zijn liefde voor ons, zijn kinderen – ervoor gezorgd heeft dat wij midden in deze ...