Nieuwsbrief

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag

In de reeks over gezinsonderwijs biedt dit nieuwe artikel enkele ideeën over hoe kinderen met hun vrijheid om kunnen gaan.

Iets groots dat liefde is

Iets groots dat liefde is (IX): Wij zijn apostelen!

Apostolaat is voor een christen niet zomaar een ‘taak’ of een activiteit die een aantal uren in beslag neemt. Het is een behoefte die voortkomt uit een hart dat ‘één lichaam en één geest’ in Christus is geworden.

Dagelijkse tekst

De Gedaanteverandering van de Heer

De hemel: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. Spoort deze openbaring van de apostel je niet aan om te strijden? (De Weg, 751)

Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn gelaat begon te stralen als de zon en zijn kleed werd glanzend als het licht (Mt. 17, 2).

Jezus: U zien, met U spreken! Dit zou ik willen vasthouden, U aanschouwen; verzonken zijn in uw onmetelijke schoonheid; een aanschouwing die nooit, maar dan ook nooit ophoudt! Jezus, kon ik U maar ...