Nieuwsbrief

Vermeld a.u.b. uw e-mailadres als u zich wilt abonneren op onze nieuwsbrief.

In overeenstemming met onze privacy-beleid gebruiken wij uw e-mailadres alleen voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt het abonnement te allen tijde beëindigen.

Privacybeleid en cookies

Een nieuwe app: eScrivaLite

Nieuws
Een nieuwe app: eScrivaLite

De ontwikkelaar van de app eScrivaLite vertelt hoe zij er toe gekomen is deze gratis app te ontwikkelen. De app biedt teksten uit publicaties van de...

Dagelijkse tekst

“Delen in haar geestelijk moederschap”

Neem steeds je toevlucht tot de allerheiligste Maagd Maria, de Moeder van God en de Moeder van alle mensen. Zij zal de Liefde van God, met moederlijke zachtheid, doorgeven aan de mensen met wie je omgaat, opdat ook zij besluiten om in hun dagelijkse bezigheden en in hun beroep van Jezus te getuigen. (De Smidse, 911)

Als wij ons vereenzelvigen met Maria, als wij haar deugden navolgen, kunnen wij verkrijgen dat Christus door de genade geboren wordt in de ziel van heel veel mensen die zich met Hem zullen vereenzelvigen door de werking van de Heilige Geest. Als wij Maria navolgen, delen wij op een bepaalde manier in haar geestelijk moederschap. In alle stilte, zoals onze ...