Nieuws van de paus

Pastorale brieven

Bericht van de prelaat (4 november 2018)

Bericht van de prelaat (4 november 2018)

In deze boodschap brengt de prelaat van Opus Dei de woorden uit de H. Schrift in herinnering: dat "onze hoop in de hemel is". Een waarheid die vooral in de maand november wordt beschouwd.

Dagelijkse tekst

“Laten we vroom zijn als kinderen”

Toen ik daarnet heel mijn ellende overwoog, heb ik U, Jezus, gezegd: laat U door uw kind voor de gek houden, zoals goede, toegeeflijke vaders doen, die hun kind het cadeautje in de hand stoppen dat het hun daarna zal geven..., omdat ze heel goed weten dat het kind niets heeft. En wat een plezier hebben vader en kind, ook al zitten beiden in het complot! (De Smidse, 195)

Door een leven van gebed en boete en door het besef van ons goddelijk kindschap worden wij omgevormd tot diepgelovige christenen en zijn we als kinderen tegenover God. De vroomheid is een deugd van kinderen. Als een kind zich wil toevertrouwen aan de armen van zijn vader, dan moet het zich klein en hulpbehoevend weten. Ik heb dikwijls gemediteerd over ...