Nieuwsbrief

Dagelijkse tekst

“Je bent een kind van God”

Het doopsel maakt ons tot fideles, getrouwen, een woord dat de eerste volgelingen van Christus gebruikten om elkaar aan te duiden, net als dat andere woord sancti, heiligen. Ook vandaag de dag spreekt men van mensen die trouw zijn aan de Kerk. - Denk daar eens over na! (De Smidse, 622)

In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes om zich door hem te laten dopen. [...] En een stem uit de hemel sprak: 'Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie Ik welbehagen heb.' (Mt. 3,13.17)

Door het doopsel heeft God, onze Vader, bezit genomen van ons leven, ons ingelijfd in dat van Christus en ...