Aantal artikelen: 16

“Veertigdagentijd: Een beetje dichter bij God komen”

Een beetje dichter bij God komen, wil zeggen bereid zijn tot een nieuwe bekering, tot verbeteren, tot aandachtig luisteren naar zijn ingevingen - deze heilige verlangens die Hij in onze ziel doet opwellen - en ze in daden omzetten. (De Smidse, 32)

Dagelijkse teksten

Aswoensdag: Waarom wordt ons as opgelegd?

Het opleggen van as markeert het begin van de vastentijd. Het zichzelf bedekken met as als symbool van boetedoening en inkeer is een traditie in vele religies. Dit is de oorsprong en de betekenis van dit symbool.

Leerstellige teksten

Bericht van de prelaat: verenigd in gebed en vasten voor de vrede

De prelaat van het Opus Dei nodigt ons uit om gehoor te geven aan de oproep van paus Franciscus tot gebed en vasten voor de vrede.

Pastorale brieven en berichten

‘Stuff’ – een open gesprek

‘Stuff’ (‘spulletjes’) is een gesprek met zeven jonge echtparen uit verschillende landen en achtergronden, maar zij hebben één gemeenschappelijke zorg: dat hun kinderen een gezonde band met materiële goederen hebben en leren om ze met verantwoordelijkheid te gebruiken.

Sociale initiatieven

Het goddelijk kindschap en de vastentijd

Tekst van de heilige Jozefmaria waarin hij aanraadt tot het Kruis van Christus te naderen vanuit het perspectief van het goddelijk kindschap.

Bid met de heilige Jozefmaria

​Ook de schepping verlangt naar openbaring Gods kinderen

Vastenboodschap van paus Franciscus. “De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn” (Rom. 8, 19). Het is vanuit dit perspectief dat de Heilige Vader enkele overwegingen aanreikt voor onze tocht van bekering in de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

Veertigdagentijd 2018: Opnieuw kunnen beginnen met liefhebben

"Het Pasen van de Heer nadert weer! Om ons hierop voor te bereiden biedt de Voorzienigheid van God ons de Veertigdagentijd aan, 'het sacramentele teken van onze bekering'", aldus paus Franciscus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd 2018.

Van de paus en de Kerk

Boodschap paus Veertigdagentijd 2017

“De Veertigdagentijd is de gunstige tijd om zich te vernieuwen in de ontmoeting met Christus die leeft in zijn Woord, de sacramenten en de naaste.” Paus Franciscus beschouwt de parabel van de rijke man en Lazarus in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd.

Van de paus en de Kerk

"Na veertig dagen en veertig nachten vasten kreeg Hij tenslotte honger."

Benedictus XVI roept in herinnering dat Jezus veertig dagen vastte in de woestijn vóór Hij zijn openbaar leven begon. Vervolgens gaat hij in op de vraag “welke waarde en betekenis het heeft zich iets te ontzeggen dat op zich goed en nuttig is”.

Van de paus en de Kerk

De bekering van de kinderen van God

Op aswoensdag begon de vastentijd. De heilige Jozefmaria sprak deze homilie in deze liturgische tijd, waarin hij adviseerde "het hart jong te houden, de Heer aan te roepen, te luisteren, te ontdekken wat fout is en vergiffenis te vragen."

Bid met de heilige Jozefmaria