Aantal artikelen: 235

Paus: voor de afschaffing van marteling

Laten we met de Paus bidden “dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van marteling en steun aan de slachtoffers en hun families garandeert ”.

Van de paus en de Kerk

Maria-Visitatie (31 mei)

Op de laatste dag van mei viert de Kerk het feest van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. Daar jubelt Maria haar lofzang uit om haar grote vreugde uit te drukken: het 'Magnificat'. Deze video met Nederlandse ondertiteling laat ons meer zien over de locatie en zoals deze er in onze tijd uitziet.

Van de paus en de Kerk

Paus: Voor kerkelijke bewegingen en groepen

Laat ons bidden dat de kerkelijke bewegingen en groepen elke dag hun zending, een evangeliserende zending, herontdekken en dat zij hun charisma’s in dienst stellen van de noden van de wereld.

Van de paus en de Kerk

Pasen 2023: Urbi et Orbi

Paus Franciscus: "Christus is verrezen, Hij is waarlijk verrezen, zoals dat verkondigd wordt in de Kerken van het Oosten. Dat 'waarlijk' zegt ons dat onze hoop geen illusie is, maar de waarheid. En dat 't pad van de mensheid na Pasen, gemarkeerd door hoop, vlotter verloopt."

Van de paus en de Kerk

Paus: voor geweldloosheid

In zijn video van april, geproduceerd door het Wereldwijde Gebedsnetwerk van de Paus, doet de paus aan het eind een oproep: “Laten we geweldloosheid, zowel in het dagelijks leven als in internationale betrekkingen, tot leidraad van ons handelen maken”.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor slachtoffers van misbruik

Laten we bidden voor hen die lijden door het kwaad dat leden van de kerkgemeenschap hen hebben aangedaan: dat zij in de Kerk zelf een concreet antwoord mogen vinden op hun pijn en lijden.

Van de paus en de Kerk

Internationale hulp voor Turkije en Syrië

Informatie over het sturen van materiële en economische hulp naar Turkije en Syrië via Caritas.

Van de paus en de Kerk

Paus Franciscus – Voor de parochies

Laten we bidden dat parochies, door de verbondenheid, de verbondenheid van de mensen, de kerkelijke verbondenheid centraal te stellen, steeds meer gemeenschappen worden van geloof, broederschap en gastvrijheid voor de meest behoeftigen.

Van de paus en de Kerk

Jeruzalem: De Tempelberg en de Loutering

De tempel, de klaagmuur, de Al-Aqsa moskee. Hoe is het mogelijk dat deze zelfde plaats heilig is voor zowel christenen, joden als moslims? Op 2 februari viert de Kerk Maria-Lichtmis, de opdracht van de Heer in de tempel. Laten we in deze video die voorzien is van Nederlandse ondertiteling, kennis maken met de plaats waar Christus door zijn ouders als kind werd gepresenteerd in de tempel.

Van de paus en de Kerk

Paus: voor de opvoeders

Paus Franciscus stelt opvoeders voor “een nieuw element aan hun lessen toe te voegen: de broederschap”. Hij nodigt hen uit om “gemeenschapsbouwers te zijn” en bidt dat zij “geloofwaardige getuigen zullen zijn, die broederschap onderwijzen in plaats van confrontatie”.

Van de paus en de Kerk