“Kalmte in geval van zorgen”

Als je - door je blik op God gericht te houden - je kalmte weet te bewaren in geval van zorgen; als je kleinigheden, rancunes en afgunst leert te vergeten, zul je je veel energie besparen die je nodig hebt om met succes te kunnen werken ten dienste van de mensen. (De Voor, 856)

Vecht tegen de scherpe kanten van je karakter, tegen je egoïsme, je gemakzucht, je afkeer tegenover bepaalde mensen of dingen - Behalve dat we medeverlossers moeten zijn, moet je goed bedenken dat de beloning die je zult ontvangen, recht evenredig zal zijn aan het zaaiwerk dat je zult hebben verricht.
(De Voor, 863)

De taak van een christen: het kwaad verstikken in een overvloed aan goeds. Het gaat er niet om negatieve campagnes te voeren of anti-wat-dan-ook te zijn. Integendeel: we moeten op een positieve manier leven, vol optimisme, jeugdig, blij en met innerlijke vrede; met begrip staan tegenover allen: tegenover degenen die Christus volgen en tegenover hen die Hem in de steek laten of Hem niet kennen.

Maar begrip houdt niet in dat we ons afzijdig moeten houden, houdt geen onverschilligheid in, maar actief-zijn.
(De Voor, 864)

Een paradox: sinds ik heb besloten de raad van de psalmist op te volgen - “Werp uw zorgen op de Heer, Hij zal voor U zorgen”, heb ik iedere dag minder zorgen aan mijn hoofd - En tegelijkertijd merk ik dat als ik doe wat nodig is, alles in orde komt en nog wel op een vanzelfsprekende manier!
(De Voor, 873)

Ontvang berichten per e-mail

email