Aantal artikelen: 77

Bericht van de prelaat (mei 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor alle bedevaarten. Door Maria gaan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terug (De Weg, nr. 495).

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (30 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei bedankt iedereen voor het gebed voor de voorbereidingen van het aankomende Buitengewoon Algemeen Congres en informeert over enkele aspecten met betrekking tot de organisatie ervan.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (6 maart 2023)

De prelaat van het Opus Dei vraagt te blijven bidden voor het project ter bevordering en coördinatie van de apostolaatswerken en voor de voorbereidingen van het Buitengewoon Algemeen Congres.

Pastorale brieven en berichten

Brief van de prelaat (16 februari 2023): Broederlijkheid

Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit na te denken over enkele houdingen en uitingen van broederlijkheid.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (7 januari 2023)

De prelaat van het Opus Dei wenst iedereen een Zalig Nieuwjaar en kondigt aan dat het buitengewone Algemene Congres plaats zal vinden van 12 tot 16 april.

Pastorale brieven en berichten

Kerstboodschap van de prelaat (2022)

Kerstboodschap van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (18 november 2022)

De prelaat dankt God voor zijn reis naar Mexico en moedigt aan te bidden met het vertrouwen en de vanzelfsprekendheid van de kinderen van God.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (6 oktober 2022)

De prelaat van het Opus Dei laat weten dat hij in de eerste helft van 2023 een Buitengewoon Algemeen Congres bijeenroept, om gevolg te geven aan de aanpassingen van de statuten van het Werk volgens de aanwijzingen van het Motu proprio "Ad charisma tuendum".

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (10 september 2022)

De prelaat van Opus Dei nodigt ons uit om in ons leven het tabernakel centraal te stellen.

Pastorale brieven en berichten

Bericht van de prelaat (12 augustus 2022)

Ter gelegenheid van de hernieuwing van de toewijding van het Werk - op 15 augustus - aan het Allerzoetst Hart van Maria, nodigt de Prelaat van Opus Dei ons uit om het verlangen naar heiligheid en apostolaat levendig te houden, uitgedrukt in een dagelijkse, vreugdevolle en hoopvolle trouw.

Pastorale brieven en berichten