“Niemand kan geven wat hij niet heeft”

Wees ervan overtuigd, dat je apostolaat bestaat in het uitdragen van goedheid, licht, enthousiasme, edelmoedigheid, offervaardigheid, volharding in het werk, verdieping in de studie, totaliteit in het geven van jezelf, goed van alles op de hoogte zijn, absolute en vreugdevolle gehoorzaamheid aan de Kerk, volmaakte liefde... -Niemand kan geven wat hij niet heeft. (De Voor, 927)

Vergeet niet: we zijn des te overtuigender naarmate we zelf meer overtuigd zijn.
(De Voor, 929)

“Men steekt geen lamp aan om hem onder de korenmaat te zetten, maar op een standaard, zodat allen verlicht worden die in het huis zijn. Laat zo uw licht stralen voor de mensen, zodat ze uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemel is.”
En aan het einde van zijn verblijf op aarde beveelt Hij: Euntes docete, - gaat en onderwijst. Hij wil dat zijn licht straalt in het gedrag en in de woorden van zijn leerlingen, ook in die van jou.
(De Voor, 930)

Het ideaal van het katholicisme is al zo oud en daarom niet meer acceptabel? - De zon is nog ouder en heeft niets van haar licht verloren; het water is nog ouderwetser en nog steeds lest het onze dorst en verfrist het.
(De Voor, 937)

Sommigen weten niets van God, want er is met hen nog nooit in begrijpelijke woorden over Hem gesproken.
(De Voor, 941)

Geloof me, het apostolaat, de catechese, dienen in de regel te werken als het systeem van de haarvaten: één voor één. Iedere gelovige geeft zijn geloof door aan iemand in zijn omgeving.
(De Voor, 943)

Ontvang berichten per e-mail

email