Aantal artikelen: 140

Voor mij is leven Christus (V): De dankbaarheid maakt dat we willen strijden

Wat zijn de ware motieven die een christen bewegen? Wat zoeken wij wanneer we zeggen dat we beter willen worden? Dit artikel suggereert om in de strijd gericht zijn op God, niet op ons.

Geestelijke teksten

De kracht van zuurdesem

“Wanneer we ernaar streven ons specifieke beroep, onze persoonlijke gezinssituatie en onze dagelijkse werkzaamheden te heiligen, heiligen we niet slechts één afzonderlijk bestanddeel, maar het hele sociale beslag.”

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (IV): De meest bovennatuurlijke reden. Innerlijke vrijheid

De samenvatting van de wet als "heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf" is niet zomaar een voorschrift. Liefde kan niet worden opgeëist, en God nodigt ons er pas toe uit nadat Hij de mens zijn oneindige liefde en zorg heeft getoond.

Geestelijke teksten

Een Mariale maand

De traditie van de Kerk op veel plaatsen wijdt de maand mei aan Onze Lieve Vrouw. Enkele bronnen om Maria beter te leren kennen en liefhebben.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (II): Wegen van contemplatie

De weg van de contemplatie gaan, betekent de Heilige Geest zo laten werken dat Hij in ons het gelaat van Christus weerspiegelt in alle situaties van ons leven.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (X): Ik zal U volgen waar U ook heen gaat

De deugd van de sterkte stelt ons in staat Jezus te volgen zonder afhankelijk te zijn van de wisselende omstandigheden van ons leven en (van) onze omgeving.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (IX): de gave om met de ogen van God te kijken

Sommige deugden bereiden ons erop voor om contemplatief te zijn temidden in het gewone leven.

Geestelijke teksten

e-Book: Nieuwe Horizonten

God is onze Vader, Jezus is onze Vriend, de Heilige Geest woont in onze harten, we hebben Maria als onze Moeder ... Elk van deze realiteiten was voor de heilige Jozefmaria "een nieuwe horizon". Zijn ontdekkingen kunnen ook het landschap van ons innerlijke leven van vandaag veranderen. Download gratis het e-book.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus (I): In de vreugdevolle hoop op Christus

Christus heeft ons bevrijd van een relatie met God die gebaseerd was op negatieve voorschriften en beperkingen en ons daarvoor in de plaats een leven van liefde gebracht. Een nieuw artikel over het christelijk leven, het eerste hoofdstuk van een ebook in ontwikkeling genaamd: 'Voor mij is leven Christus'.

Geestelijke teksten

Voor mij is leven Christus: Richtlijnen voor een leven met Jezus Christus als middelpunt

Het voorwoord op een reeks artikelen met richtlijnen voor een leven met Jezus Christus als middelpunt.

Geestelijke teksten