Aantal artikelen: 153

Van de centra een thuis maken (II)

Christelijke gezinnen vormen een plek waar gezinsleden samenleven en voor elkaar zorgen. Er zijn echter omstandigheden die deze sfeer van gemeenschap en zorg voor elkaar kunnen ondermijnen, en manieren om deze gezindheid nieuw leven in te blazen.

Geestelijke teksten

Van de centra een thuis maken (I)

Open, lichte en vreugdevolle huizen, dat is wat God wil. Dit is de eerste aflevering van overwegingen over samenleven binnen de centra van het Opus Dei.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (II): Gezegend degene die op de Heer vertrouwt

De Heilige Schrift geeft ons geen theoretisch antwoord over wat trouw is, maar laat ons zien wie trouw is.

Geestelijke teksten

"Het is de moeite waard" (I): Een kracht die sterker is dan tijd

Trouw is de deugd die ontstaat doordat er relaties tussen personen bestaan – en dus ook tussen een persoon en God – wanneer je vertrouwt op de liefde van de ander.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XIX): Om het beste van jezelf te geven

De deugden laten onze persoonlijkheid stralen en stellen ons in staat om in allerlei dagelijkse situaties te ontdekken wat het juiste is om te doen.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XVIII): Innerlijke vrijheid, of de vreugde om te zijn wie je bent

Ons middelpunt vinden in de liefde van God … dat is alles wat onze vrijheid nodig heeft om ons unieke, gelukkige personen te maken, die niemand anders zouden willen zijn.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XVII): De fijngevoelige kracht van vertrouwen

Vertrouwen legt de mogelijkheden bloot die in het binnenste van ieder van ons verborgen liggen. Het laat ons op een natuurlijke, harmonieuze manier groeien. Het maakt ons in staat tot meer.

Geestelijke teksten

Een deur naar het mysterie: de geloofsbelijdenis van Athanasius

De Geloofsbelijdenis van Athanasius - ook bekend onder de eerste woorden ‘Quicumque vult’ – is een samenvatting van geloofswaarheden over de Allerheiligste Drie-eenheid en de Menswording. De heilige Jozefmaria bad en mediteerde over deze tekst op de derde zondag van elke maand, om te groeien in zijn liefde voor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XVI): de gehoorzaamheid, een open hart

Door ons hart altijd wijd open te hebben voor de stem van God, wordt het groter: hierdoor kunnen we ons, net als Jezus, met de aangelegenheden van onze Vader bezighouden.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XV): Eenvoud, om de weg duidelijk te zien

Weten dat God ons ziet en in het heden leven: twee houdingen om de eenvoud in ons leven te doen groeien.

Geestelijke teksten