Aantal artikelen: 2245

Waar ik mij veilig voelde

Tijdens het 75-jarig jubileum van het Opus Dei in Groot-Brittannië plaatsen we een aantal video's met verhalen van levens die door het geloof zijn veranderd. "Where I felt safe" is het verhaal van is het verhaal van Ilias, die kennismaakte met het christendom in Netherhall House in 1980.

Getuigenissen

Sacramentsprocessie Amsterdam 2023

De sacramentsprocessie door het centrum van Amsterdam is inmiddels een traditie geworden. De Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht 220 organiseert op Sacramentsdag 11 juni a.s. opnieuw de processie. Na een plechtige eucharistieviering zullen Katholieke en Orthodoxe gelovigen samen met hun bisschoppen, met het Allerheiligste door de stad trekken.

Van het Opus Dei

Bericht van de prelaat na de audiëntie met paus Franciscus

Paus Franciscus heeft vanochtend Mgr. Fernando Ocáriz ontvangen. We publiceren een bericht van de prelaat van het Opus Dei ter gelegenheid van deze audiëntie.

Van de prelaat van het Opus Dei

Paus: voor de afschaffing van marteling

Laten we met de Paus bidden “dat de internationale gemeenschap zich concreet inzet voor de afschaffing van marteling en steun aan de slachtoffers en hun families garandeert ”.

Van de paus en de Kerk

Onwaarschijnlijke vrienden (I): Keagan en Trevor

“We hebben een vriendschap gecreëerd die vrij is van oordelen (of hooguit luchthartige oordelen).” In deze serie interviews praten vriendenparen uit verschillende delen van de wereld over hoe zij elkaar hebben ontmoet, wat ze in elkaar waarderen, en hoe zij omgaan met hun verschillen.

Getuigenissen

Een deur naar het mysterie: de geloofsbelijdenis van Athanasius

De Geloofsbelijdenis van Athanasius - ook bekend onder de eerste woorden ‘Quicumque vult’ – is een samenvatting van geloofswaarheden over de Allerheiligste Drie-eenheid en de Menswording. De heilige Jozefmaria bad en mediteerde over deze tekst op de derde zondag van elke maand, om te groeien in zijn liefde voor de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Geestelijke teksten

Heel menselijk, heel goddelijk (XVII): De fijngevoelige kracht van vertrouwen

Vertrouwen legt de mogelijkheden bloot die in het binnenste van ieder van ons verborgen liggen. Het laat ons op een natuurlijke, harmonieuze manier groeien. Het maakt ons in staat tot meer.

Geestelijke teksten

Bericht van de prelaat (mei 2023)

De prelaat van het Opus Dei is dankbaar voor alle bedevaarten. Door Maria gaan we altijd naar Jezus en keren we ook naar Hem terug (De Weg, nr. 495).

Pastorale brieven en berichten

Maria-Visitatie (31 mei)

Op de laatste dag van mei viert de Kerk het feest van Maria's bezoek aan haar nicht Elisabeth. Daar jubelt Maria haar lofzang uit om haar grote vreugde uit te drukken: het 'Magnificat'. Deze video met Nederlandse ondertiteling laat ons meer zien over de locatie en zoals deze er in onze tijd uitziet.

Van de paus en de Kerk

25 Opus Dei priesters gewijd door kardinaal Lazarus You Heung-sik

Op zaterdag 20 mei wijdde kardinaal Lazarus You Heung-sik, prefect van het Dicasterium voor de Clerus, in de Basiliek van San Eugenio in Rome 25 priesters voor de prelatuur van Opus Dei.

Van het Opus Dei