Antall artikler: 12

Hva er Presteselskapet av Det hellige kors?

I denne videoen gis en kort forklaring om Presteselskapet av Det hellige kors, en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med prelaturet Opus Dei, og som har som mål å fremme hellighet hos sekularprester i utøvelsen av deres virke i Kirkens tjeneste.

Presteselskapet av Det hellige kors

Erkebiskop Gänswein ordinerer 27 prester fra 14 land

Erkebiskop Georg Gänswein oppfordret de nye prestene til å «forbli i Kristus.» «I en tid da det er så mye snakk om å være ‘progressiv’, blir dere bedt om å «forbli i Kristus.»

Fra Opus Dei

Mange veier til Gud

Oskari ble døpt i 2002 og har nå blitt viet til katolsk prest. I denne videoen forteller han om sin barndom og studietid og hvordan han ad forskjellige veier kom nærmere Gud.

Fra Opus Dei

Presteordinasjon (april 2016): ”Dere blir prester for å tjene alle sjeler”

”Det er Jesus, i dere og med dere, som kommer til å tjene alle, kristne og ikke-kristne”, sa biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, til de 27 nye prestene, ved presteordinasjonsseremonien i Roma.

Fra Opus Dei

Oskari: fra “Google” til hengivelse til Gud

Oskari er finne som i år 2001 begynte å interessere seg for den kristne tro. Nå er han numerario i Opus Dei, og lørdag 31. oktober 2015 ble han diakonviet av biskop Javier Echevarría. I denne videoen forteller han om hvorfor han lever i sølibat og hvordan han har gått denne veien. (Video: 9 minutter. På finsk med norsk tekst)

Nyheter

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Presteselskapet av Det hellige kors

En sammenslutning av prester

Presteselskapet av Det hellige kors er en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med Opus Deis prelatur.

Presteselskapet av Det hellige kors

Historie av Presteselskapet av Det hellige kors

Presteselskapet av Det hellige kors springer ut av den kjærlighet den hellige Josemaría følte for alle prester og i den hendelsen som fant sted 2. oktober 1928 da Herren lot ham "se" Opus Dei. Men den konkrete foranledningen kom noen år senere, i 1943.

Presteselskapet av Det hellige kors

Noen grunnleggende trekk ved Opus Deis spiritualitet

Opus Deis oppgave i Kirken er å støtte bestrebelsene etter hellighet midt i verden. Fire av de grunnleggende trekkene som henger nøye sammen er beskrevet nedenfor: barnekår hos Gud, et helhetlig liv, helliggjørelsen av arbeidet, og fromhet overfor Kirkens lære.

Presteselskapet av Det hellige kors

Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

Presteselskapet av Det hellige kors