Jesus Kristus

Å BLI KJENT MED JESUS KRISTUS

Relasjonen til Gud går gjennom fellesskapet med Jesus - alene og av egen kraft kan vi ikke oppnå den. (Benedikt XVI, i encyklikaen Spe Salvi)
Den katolske kirke har i historiens løp minnet om at Jesus Kristus formidler "riket" og "oppdraget" som han selv har fått fra Faderen, til apostlene, og samtidig grunnlegger han den fundamentale strukturen i Kirken.

Jesus Kristus og Kirken

En gruppe professorer i historie og teologi ved Navarras universitet, svarer på noen ofte stilte spørsmål om Jesus Kristus, hans budskap og hans kirke (html og pdf-format).

Tekster om det kristne liv

Hva er det felles beste?

I sin nylig utgitte encyklika Fratelli Tutti peker pave Frans på hvor viktig det er å arbeide for «det felles beste». Hva betyr «det felles beste», og hvordan kan vi bidra til å fremme det i verden?

Vår Frue

Marias kroning og dronningverdighet

Siste artikkel i serien om Vår Frues liv handler om Marias kroning til himmeldronning. ”Og englene viser henne ære som hennes undersåtter... og patriarkene og profetene og apostlene... og alle syndere og du og jeg.”

Flere artikler

J. A. Loarte har skrevet en meditasjon over forskjellige episoder i Marias liv