Bare begynn (6). Del din kunnskap med andre

I denne videoen ser vi noen unge tyske kvinner som hjelper barn med leksene, samt kvinner i Chile og USA som tilbyr utdanningsmuligheter for personer som trenger det. Videoen, den sjette i serien ”Bare begynn. Måter å hjelpe andre på”, viser hvordan ”det å undervise er en vidunderlig oppgave”, som pave Frans har sagt. Man trenger ikke være et geni for å ha noe å lære bort: alle har vi kunnskap som vi kan gi til andre.

Det følgende kan hjelpe deg til å bruke videoen på en personlig måte, i trosundervisningen, sammen med vennene dine, på skolen eller i menigheten.

Diskusjonsspørsmål

 • Marina sier at når man kan noe, er det naturlig å dele denne kunnskapen med andre. Er du enig? Hvorfor?
 • Hva motiverer Anna-Lena og Clara til å hjelpe barn med leksene deres?
 • Hvorfor er det verd anstrengelse og oppofrelser å gi eller få utdanning?
 • Kan utdanning bidra til å forandre et menneske?

Konkrete forslag

 • Del det du kan med andre (for eksempel hvordan man lager noe eller hvordan en ting fungerer, hvorfor noe skjer, osv).
 • Vær takknemlig og sett pris på personer som vier seg til undervisning og oppdragelse: foreldre, lærere, misjonærer osv.
 • Finn måter å videreføre troen og Kirkens lære på til dine venner og bekjente, ikke minst ved ditt eksempel.
 • Tenk over hvordan du utfører dine plikter, som far eller mor, sønn eller datter, lærer, student osv.
 • Hvis du er eldre, gi av din tid til yngre mennesker, slik at du på en hyggelig og balansert måte kan videreføre den livsvisdom som kommer av erfaring.
 • Hvis du er yngre, tilby eldre mennesker hjelp til å lære seg å bruke ny teknologi på en bedre måte (elektronikk, dataprogrammer, internett osv).

Meditere med Den hellige skrift

 • Herre, vis meg dine veier, og lær meg dine stier! La meg få vandre i din sannhet: lær meg, Gud, for du er min frelser. (Salme 25,4-5)
 • Da skal de forstandige skinne som den strålende himmelhvelvingen; og de som har ført de mange til rettferd, skal skinne som stjernene, evig og alltid. (Dan 12,3)
 • Da Jesus var ferdig med å tale, var folk slått med undring over hans lære. For han talte som en mann med myndighet. (Mt 7,28-29)
 • Den som lar hånt om selv det aller ringeste av budene, og lar menneskene ta lære av det, han skal også regnes for den ringeste i himlenes rike. Men den som følger budene, såvel i handling som i lære, han skal regnes for stor i himlenes rike (Mt 5,19)
 • Filip løp frem og da han hørte at det var profeten Jesaja han leste, spurte han: ”Forstår du også hva du leser?” Etioperen svarte: ”Hvordan skulle jeg vel kunne det uten noen til å forklare det for meg?” Og så innbød han Filip til å stige opp ved siden av ham. (Apg 8, 30-31)
 • La Kristi ord bo blant dere i hele sin rikdom, så dere inspirert av hans visdom opplyser og rettleder hverandre. (Kol 3,16)

Meditere med den hellige Josemarías ord

 • Du har vært heldig fordi du har funnet sanne lærere, virkelige venner, som uten forbehold har lært deg alt du ønsket å vite: du har ikke trengt å bruke noen ”knep” for å ”stjele” deres kunnskap, for de har vist deg den enkleste veien, selv om det kostet dem hardt arbeid og lidelse å oppdage den... Nå er det din tur til å gjøre det samme, for den ene, for den andre, for alle! (Plogfuren, nr 733)
 • Du som er lærer: uten tvil legger du ned mange krefter i å kjenne og bruke de beste metodene for å gi dine elever verdslig kunnskap. Legg ned like mange krefter i å bli kjent med og leve kristen askese. Den er nemlig den eneste metoden for at både de og du skal bli bedre. (Veien, nr 344)
 • Foreldrene oppdrar først og fremst ved sin oppførsel. Det som barna søker i sin far eller mor er ikke bare en større erfaring enn deres egen, eller mer eller mindre gode råd, men noe enda viktigere: et vitnesbyrd om livets verdi og mening, et vitnesbyrd som blir levendegjort i en konkret person og som og som bekreftes i de forskjellige omstendigheter og situasjoner som oppstår i årenes løp. (Når Kristus går forbi, nr 28)
 • Coepit facere et docere – først handlet Jesus, siden underviste han. Du og jeg bør vitne ved vårt eksempel, for vi kan ikke leve et dobbeltliv: vi kan ikke lære videre det vi ikke selv gjør. Med andre ord: vi bør lære videre det vi i det minste streber etter å leve (Smien, nr 694)
 • Foreldrene er barnas viktigste oppdragere, både på det menneskelige og på det overnaturlige plan, og de må føle ansvar for dette oppdraget som krever forståelse, klokhet, evne til å lære fra seg og fremfor alt evne til å elske, samt at man anstrenger seg for å være et godt eksempel. (Når Kristus går forbi, nr. 27)

R. Vera

Dígito Identidad