Jesus Kristus og Kirken

En gruppe professorer i historie og teologi ved Navarras universitet, svarer på noen ofte stilte spørsmål om Jesus Kristus, hans budskap og hans kirke (html og pdf-format).

Spørsmål om Jesus Kristus og kirke
Opus Dei - Jesus Kristus og Kirken

Teamet som har utført dette arbeidet består av professorene Francisco Varo (red.), Juan Chapa, Vicente Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín og Juan Luis Caballero.

Hva vet vi om Jesus? ( PDF )

Hvorfor feires Jesu fødsel 25. desember? ( PDF )

Hva innebærer Marias jomfruelighet? ( PDF )

Giftet den hellige Josef seg to ganger? ( PDF )

Var Jesus ugift, gift eller enkemann? ( PDF )

Jesusforskning i går og i dag ( PDF )

Hva slags historisk troverdighet har Bibelen ( PDF )

Hvem var evangelistene? ( PDF )

Hvordan ble de første evangeliene skrevet? ( PDF )

Hva er de kanoniske og de apokryfe evangelier? Hvor mange er det? ( PDF )

Hva er forskjellen mellom de kanoniske og de apokryfe evangelier? ( PDF )

Hva sier de apokryfe evangeliene? ( PDF )

Hvem er gnostikerne? ( PDF )

Hva forteller romerske og jødiske kilder oss om Jesus? ( PDF )

Hva forteller Qumrantekstene oss? ( PDF )

Hva er Nag Hammadi-biblioteket? ( PDF )

Hvem var Maria Magdalena? ( PDF )

Hva slags forhold var det mellom Jesus og Maria Magdalena? ( PDF )

Hva sier "Maria (Magdalenas) evan­ge­lium"? ( PDF )

Hvordan var forholdet mellom Peter og Maria Magdalena? ( PDF )

Hva skjedde ved det siste aftensmåltid? ( PDF )

Hva forteller Filips evangelium? ( PDF )

Hvordan skal Jesu undre tolkes? ( PDF )

Hadde Jesus til hensikt å grunnlegge en kirke? ( PDF )

Hva er den hellige gral? Hvordan er den knyttet til den hellige kalk? ( PDF )

Hva er innholdet i det kristne budskapet? ( PDF )