Jesus Kristus og Kirken

En gruppe professorer i historie og teologi ved Navarras universitet, svarer på noen ofte stilte spørsmål om Jesus Kristus, hans budskap og hans kirke (html og pdf-format).

Teamet som har utført dette arbeidet består av professorene Francisco Varo (red.), Juan Chapa, Vicente Balaguer, Gonzalo Aranda, Santiago Ausín og Juan Luis Caballero.

Hva vet vi om Jesus? ( PDF )

Hvorfor feires Jesu fødsel 25. desember? ( PDF )

Hva innebærer Marias jomfruelighet? ( PDF )

Giftet den hellige Josef seg to ganger? ( PDF )

Var Jesus ugift, gift eller enkemann? ( PDF )

Jesusforskning i går og i dag ( PDF )

Hva slags historisk troverdighet har Bibelen ( PDF )

Hvem var evangelistene? ( PDF )

Hvordan ble de første evangeliene skrevet? ( PDF )

Hva er de kanoniske og de apokryfe evangelier? Hvor mange er det? ( PDF )

Hva er forskjellen mellom de kanoniske og de apokryfe evangelier? ( PDF )

Hva sier de apokryfe evangeliene? ( PDF )

Hvem er gnostikerne? ( PDF )

Hva forteller romerske og jødiske kilder oss om Jesus? ( PDF )

Hva forteller Qumrantekstene oss? ( PDF )

Hva er Nag Hammadi-biblioteket? ( PDF )

Hvem var Maria Magdalena? ( PDF )

Hva slags forhold var det mellom Jesus og Maria Magdalena? ( PDF )

Hva sier "Maria (Magdalenas) evan­ge­lium"? ( PDF )

Hvordan var forholdet mellom Peter og Maria Magdalena? ( PDF )

Hva skjedde ved det siste aftensmåltid? ( PDF )

Hva forteller Filips evangelium? ( PDF )

Hvordan skal Jesu undre tolkes? ( PDF )

Hadde Jesus til hensikt å grunnlegge en kirke? ( PDF )

Hva er den hellige gral? Hvordan er den knyttet til den hellige kalk? ( PDF )

Hva er innholdet i det kristne budskapet? ( PDF )