Bare begynn (5). Lukk opp dører

Denne videoen, den femte i serien ”Bare begynn. Måter å hjelpe andre på”, handler om initiativ i Tyskland og Østerrike som prøver å hjelpe mennesker som har blitt tvunget til å forlate sine hjemland til å bli integrert i sitt nye miljø.

Det følgende kan hjelpe deg til å bruke videoen på en personlig måte, i trosundervisningen, sammen med vennene dine, på skolen eller i menigheten.

Diskusjonsspørsmål

 • Hvilke vanskeligheter har innvandrerne som deltar i videoen?
 • Kan du beskrive andre problemer som innvandrere og flyktninger står overfor i dag?
 • Hvilke forskjellige måter å hjelpe innvandrere på vises i videoen?
 • Hva tror du motiverer mennesker til å hjelpe innvandrere?

Konkrete forslag

 • Be for mennesker som har blitt tvunget til å forlate sine hjem.
 • Skaff deg informasjon om flyktningsituasjonen i landet ditt.
 • Tenk over om du personlig kan hjelpe noen innvandrere eller samarbeide med et initiativ i din menighet eller andre organisasjoner i samfunnet som hjelper innvandrere.

Meditere med Den hellige skrift

 • Og hun fødte sin sønn den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For inne i herberget var det ikke plass til dem.(Lk 2,7)
 • Den som tar imot dere, tar imot meg; og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. (Mt 10,40)
 • Se, jeg står for døren og banker på, og til den som hører min røst og åpner døren, vil jeg tre inn, og vi to skal spise nattverd sammen – jeg med ham og han med meg. (Åp 3,20)
 • Glem ikke å vise gjestfrihet, for det er slik enkelte har fått engler til gjester, uten å vite det. (Heb 13,2)
 • Så er dere da ikke lenger fremmede eller utlendinger, men medborgere med de hellige og hører Guds eget husfolk til. (Ef 2,19)
 • For Herren, deres Gud (...) elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt. (5 Mos 10, 17-19)

Meditere med den hellige Josemarías ord

 • Jesus på korset, med hjertet gjennomboret av kjærlighet til menneskene, er et talende svar – ord er overflødige – på spørsmålet om tings og personers verdi. Menneskene, deres liv og deres lykke, er så mye verd at Guds Sønn gir seg selv for å gjenløse dem, for å rense dem, for å opphøye dem. (Når Kristus går forbi, nr 165)
 • På samme måte som Kristus vandret omkring og gjorde godt langs Palestinas veier, bør også dere utføre en stor såing av fred langs deres menneskelige veier i familien, sivilsamfunnet, i deres hverdagslige yrkesrelasjoner, i kulturlivet og på fritiden. Det vil være det beste beviset på at Guds rike har nådd deres hjerter. (Når Kristus går forbi, nr 166)
 • Mens Den hellige familie hviler, viser engelen seg for Josef for at de skal flykte til Egypt. Maria og Josef tar Jesusbarnet og gir seg i vei uten å nøle. De gjør ikke motstand, de kommer ikke med unnskyldninger, de venter ikke på at natten skal ta slutt... (Plogfuren, nr 999)
 • Et menneske eller et samfunn som ikke reagerer overfor lidelse eller urettferdighet, og som ikke forsøker å lindre dem, er ikke et menneske eller et samfunn som kan måle seg med kjærligheten i Kristi hjerte. (Når Kristus går forbi, nr. 167)