Den hellige Paulus og eukaristien

Vi avslutter videoserien om apostelen Paulus. På denne siste videoen beskrives eukaristien som den største gaven Paulus ga de kristne fellesskapene (2 min 15 sek).