Tegn som preger jubelåret

Fra paven
Tegn som preger jubelåret

I jubelåret flommer Kirken over av nåde og kaller alle sine barn til omvendelse. Dette gjør den ved å ta i bruk det skattkammer av ...

Fotogalleri UNIV 2016

Fra paven

3000 unge mennesker som deltok i det 49. UNIV Forum var til stede 23. mars på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter ...