Paven hilser UNIV-studentene

3000 unge mennesker som deltok i det 49. UNIV Forum var til stede 23. mars på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter talen rettet en spesiell hilsen til dem.

Klokken 10 på formiddagen var 3000 unge mennesker, som deltok i det 49. UNIV Forum, til stede på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter talen rettet en spesiell hilsen til de som deltok i universitetsforumet som organiseres av prelaturet Opus Dei.

Pave Frans, som ba alle be for ofrene etter terrorangrepet i Brussel, talte til forsamlingen om den uendelige kjærlighet Kristis viste i begivenhetene i påskens triduum, som han kalte ”et stort kjærlighetens og barmhjertighetens mysterium”. ”Ordene våre er fattige og utilstrekkelige for å formidle fullt ut,” sa Den hellige far. ”Vi kan få hjelp av erfaringene til en ikke så kjent ung pike, som skrev sublimt om Kristi kjærlighet. Hun hette Julian av Norwich, hun var analfabet, denne jenta som hadde syner om Jesu lidelse og som etter å ha blitt eremitt, skrev med en enkel men dyp og intens språkbruk om betydningen av den barmhjertige kjærlighet. Hun sa dette: ”Så spurte den gode Herre meg: Er du lykkelig over at jeg lider for deg? Jeg sa: Ja, gode Herre, jeg takker deg dypt; ja, gode Herre, måtte du bli velsignet.. Så sa Jesus, vår gode Herre: Hvis du er lykkelig, så er jeg det også. Å ha gjennomgått Lidelseshistorien for deg er en glede for meg, en lykke, og evig velsignelse: og hvis jeg kunne lide mer, ville jeg gjøre det. Dette er vår Jesus, som sier til hver enkelt av oss: Hvis jeg kunne lide mer for deg, ville jeg gjøre det.

”Hvor vakre disse ordene er! De gjør oss i stand til virkelig å forstå den uendelige og grenseløse kjærlighet som Herren har for hver av oss. La oss bli omsluttet av denne barmhjertigheten som kommer til oss og, i disse dagene, når vi har blikket festet på Herrens lidelse og død, la oss motta i våre hjerter hans store kjærlighet og, som Vår Frue nå på lørdag, i taushet vente på oppstandelsen.”

(Zenits oversettelse (til engelsk) av hele audiensen er tilgjengelig her.)

Hva er UNIV?

Hvert år tilbyr UNIV Forum tusenvis av universitetsstudenter muligheten til å tilbringe Den stille uke nær paven i Roma, få mulighet til å bli kjent med byens kulturelle og historiske skatter og vandre i forsporene til de første kristne. UNIV startet i 1968, inspirert av den hellige Josemaría, Opus Deis grunnlegger.

Refleksjonstemaet for studentene i 2016 var ”Familiens betydning”.

Presidenten for UNIV 2016, nederlenderen Martijn Pouw, sa: ”I en tid som denne, preget av økonomiske og kulturelle kriser som lett kan isolere folk, er familiens vitnesbyrd mer nødvendig enn noen gang. Familien er grunnlaget for det felles beste. Det er i familien at folk lærer å heve seg over sine egne interesser og bry seg om andre. UNIV 2016 prøver å bidra til en fordypelse i familieverdiene og skape et mer menneskelig samfunn som svarer på de dypeste behov i mennesket.”

Mer informasjon (på engelsk) om Forumet er tilgjengelig på https://www.univforum.org

Prelaturet Opus Dei organiserer kristne utdanningsaktiviteter for de som deltar på Forumet. som et tegn på takknemlighet for Barmhjertighetens jubelår ble en kollekt samlet inn blant deltakerne og gitt til pave Frans for å brukes til sosiale initiativer som han er opptatt av.