Number of articles: 12

«Messen betyr å gjøre Golgata nærværende»

Pave Frans har begynt en ny serie foredrag med fokus på eukaristien. 22. november 2017 snakket han om hva messen betyr.

Fra paven

Telegram fra pave Frans i forbindelse med Opus Deis prelats bortgang

I et telegram til prelaturets hjelpevikar msgr Fernando Ocáriz fremførte paven tirsdag 13. desember sin kondolanse over bortgangen til Opus Deis prelat Javier Echevarría.

Fra paven

Fotogalleri UNIV 2016

3000 unge mennesker som deltok i det 49. UNIV Forum var til stede 23. mars på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter talen rettet en spesiell hilsen til dem.

Fra paven

Paven hilser UNIV-studentene

3000 unge mennesker som deltok i det 49. UNIV Forum var til stede 23. mars på generalaudiensen på Petersplassen sammen med pave Frans, som etter talen rettet en spesiell hilsen til dem.

Fra paven

Tegn som preger jubelåret

I jubelåret flommer Kirken over av nåde og kaller alle sine barn til omvendelse. Dette gjør den ved å ta i bruk det skattkammer av nåde som den forvalter slik at det kan bli mulig for mennesker å oppnå fullstendig avlat. Denne avlaten kan også anvendes for de avdøde.

Fra paven

”Alle menn og kvinner er kalt til hellighet”

På generalaudiensen 19. november 2014 snakket pave Frans om ”det universelle kall til hellighet” som ble vektlagt av det annet Vatikankonsil: ”Hellighet er en gave, det er en gave som Herren Jesus gir oss, når Han tar oss til seg selv, kler oss i Ham, og gjør oss lik Ham.”

Fra paven

Den 19. oktober ble Paul VI, pilgrimspaven, saligkåret

Han helbredet et lite barn som fremdeles befant seg i sin mors mage. Det var dette miraklet som førte til saligkåringen. Den hellige Josemaría beskrev ham som en pave "med stor omtanke for de fattige og de nødlidende".

Fra paven

”Hellige Far, vi gir deg brev fra de eldre og fra foreldreløse barn”

Etter generalaudiensen 16. april ga en gruppe universitetsstudenter fra UNIV pave Frans hundrevis av brev skrevet av eldre og av foreldreløse barn fra hele verden.

Fra paven

”Troens dør”. Apostolisk brev fra Benedikt XVI

Den hellige far har offentliggjort det apostoliske brev ”Porta fidei” om tro. Porta fidei inviterer alle kristne til å oppdage troens verdi på nytt. I tillegg kunngjør han ved samme anledning et troens år, som skal begynne i oktober 2012.

Fra paven

Pavens audiens til UNIV 2009

Benedikt XVI holdt onsdag i Den stille uke audiens på Petersplassen for mer enn 4000 studenter som deltok i UNIV. Paven siterte den hellige Josemaría og oppfordret ungdommene til å gi Herren sitt svar i dagliglivet.

Fra paven