”Troens dør”. Apostolisk brev fra Benedikt XVI

Den hellige far har offentliggjort det apostoliske brev ”Porta fidei” om tro. Porta fidei inviterer alle kristne til å oppdage troens verdi på nytt. I tillegg kunngjør han ved samme anledning et troens år, som skal begynne i oktober 2012.

17. oktober ble det apostoliske brev ”Porta fidei” offentliggjort. Det er datert 11. oktober. Med dette kunngjør pave Benedikt XVI ”Troens år”. Dokumentet har 15 punkter.

”Nå skjer det ikke sjelden,” sier Den hellige far, ”at de kristne er mer opptatt av de sosiale, kulturelle og politiske virkningene av sin innsats, og stadig tenker at troen er en selvsagt forutsetning for samfunnslivet.”

”Mens det tidligere var mulig å gjenkjenne et enhetlig kulturelt mønster, (...) ser dette ikke ut til å være tilfelle i dag i store deler av samfunnet, på grunn av en troskrise som har rammet mange mennesker.”

I brevets paragraf fire kunngjøres det at Troens år starter 11. oktober 2012, 50-årsdagen for åpningen av 2. Vatikankonsil, og avsluttes 24. november 2013, Kristi Kongefest.