”Hellige Far, vi gir deg brev fra de eldre og fra foreldreløse barn”

Etter generalaudiensen 16. april ga en gruppe universitetsstudenter fra UNIV pave Frans hundrevis av brev skrevet av eldre og av foreldreløse barn fra hele verden.

UNIVs president ga pave Frans hundrevis av brev

Den morgenen var 3000 unge mennesker som deltok i det 47. UNIV Forum tilstede ved pave Frans generalaudiens på Petersplassen i Roma.

Tilslutt hilste Den hellige far studentene fra UNIV Forum, som organiseres av prelaturet Opus Dei.

I audiensen sa paven: ”Denne uken vil det gjøre oss alle godt på se på krusifikset, kysse Jesu sår, kysse krusifikset. Han har tatt på seg all den menneskelige lidelsen. Når vi ser på Jesu lidelse, ser vi som i et speil også hele menneskehetens lidelse og vi finner det guddommelige svar på ondskapens, lidelsens og dødens mysterier... Det er dypt smertelig for oss å se lidelse og død, særlig de uskyldiges! Når vi ser barn lide, skaper det sår i hjertet. Det er ondskapens mysterium, og Jesus tar all denne ondskapen, all denne lidelsen, på seg selv.”

Etterpå ga en gruppe universitetsstudenter fra UNIV pave Frans hundrevis av brev skrevet av eldre mennesker og foreldreløse barn fra hele verden. Studentene fikk rosenkranser og krusifikser velsignet av paven for å gi til brevskriverne når de vendte hjem til sine egne land.

Studentene fikk rosenkranser og krusifikser velsignet av paven

Den hellige Josemaría, grunnleggeren av Opus Dei, pleide å si til unge mennesker at humanitær hjelp ”kan aldri erstatte den effektive ømheten i direkte, personlig kontakt med vår neste: med den fattige som bor i nærheten; med den syke som lider på et enormt sykehus; eller med de som trenger en forståelsesfull samtale, et kristent vennskap som overvinner ensomheten, åndelig støtte som helbreder deres tvil og skepsis.”

Derfor oppmuntret grunnleggeren unge mennesker til å delta i besøk til de trengende, for å fremme ”et rettferdig og barmhjertig hjerte” i dem når de så andres lidelse.

Brevene som ble gitt til paven er resultatet av noen av disse besøkene til de trengende, gjort av unge mennesker fra India, USA, Australia, Canada, Kenya, Kina osv. Andre er fra Jerusalem, skrevet på arabisk og fransk av eldre mennesker og handikappede som bor i ”Notre Dame des Doleurs”-hjemmet og som med glede venter på pave Frans kommende reise til Det hellige land.

Brev skrevet av eldre og av foreldreløse barn fra hele verden

Mange av brevskriverne appellerte til paven om å be for fred og enhet i verden. Gloria Herráiz, 88 år gammel, bor på et aldershjem i Cuenca i Spania, og sendte hilsener på vegne av alle de andre beboerne. Adelina, 87 år gammel, takket paven for ”den vennlighet folk tar vare på oss med her på aldershjemmet” og ”den oppmerksomhet du gir til de gamle.”

Blant brevene som ble gitt til paven var det også førti fra et barnehjem i Colombia. Den fargerike konvolutten fra lille Valentina Carillo hadde tittelen: ”med kjærlighet og godhet fra Colombia”. mens Pedro José skrev: ”Herr Pave. jeg vil gjerne at du skal komme til Colombia.”

Tema for UNIV Forum 2014 er ”Personens og de menneskelige omgivelsenes økologi”. Det er inspirert av pave Frans ord om menneskelig økologi, som krever ”en seriøs forpliktelse til å respektere og ta vare på skaperverket, å bry seg om ethvert menneske, å bekjempe en bruk-og-kast mentalitet for heller å nære en solidaritetens og møteplassens kultur” (Pave Frans, 5. juni 2013).

Relaterte lenker

www.univforum.org