Telegram fra pave Frans i forbindelse med Opus Deis prelats bortgang

I et telegram til prelaturets hjelpevikar msgr Fernando Ocáriz fremførte paven tirsdag 13. desember sin kondolanse over bortgangen til Opus Deis prelat Javier Echevarría.

Msgr Fernando Ocáriz Braña
Opus Deis hjelpvikar
Roma

Jeg har nettopp mottatt den sørgelige nyheten om den uventede bortgang til biskop Javier Echevarría Rodriguez, Opus Deis prelat, og jeg vil fremføre min kondolanse til alle Opus Deis medlemmer, samtidig som jeg sammen med dere takker Gud for hans faderlige og sjenerøse vitnesbyrd som prest og biskop. Han fulgte den hellige Josemaría Escrivás og den salige Alvaro del Portillos eksempel som leder for denne familie da han viet sitt liv til alltid å tjene Kirken og sjelene med kjærlighet.

Jeg retter en brennende bønn til Herren for denne trofaste tjener, at Han må ta imot ham i den evige glede. Med tillit betror jeg ham til Vår Mors beskyttelse, Jomfru Maria av Guadalupe, siden han overlot sin sjel til Gud på hennes festdag. Men disse følelser, og som tegn på tro og håp i den oppstandne Kristus, gir jeg dere alle den trøsterike apostoliske velsignelse.

Vatikanet, 13. desember 2016

Frans