Hva vil det si å være medarbeider i Opus Dei?

Medarbeidernes oppgave er å hjelpe prelaturets apostoliske virksomheter.

Deres oppgave er på alle samfunnsområder å fremme en dyp bevissthet om alle menneskers kall til hellighet, og spesielt om den helliggjørende verdi i det vanlige yrkesarbeidet og i hvert menneskes oppfyllelse av sine daglige plikter.

Hjelpen kan være av åndelig eller materiell art. Medarbeidernes åndelige hjelp består i forpliktelsen å be, om mulig daglig, for prelaturet og dets apostoliske arbeid. Den materielle støtten kan bestå av bidrag i form av penger, tid eller egen arbeidsinnsats for noen av prelaturets apostoliske aktiviteter.