Medarbeidere

Man kan på forskjellige måter bidra til det apostoliske arbeidet som prelaturet utfører, uten å behøve å være medlem av prelaturet.

Opus Deis medarbeidere er menn og kvinner som, uten å tilhøre prelaturet, hjelper til med forskjellige virksomheter som undervisning, sykepleie, sosiale og kulturelle prosjekter osv. sammen med prelaturets medlemmer.

Medarbeiderne kan medvirke ved disse initiativene først og fremst ved bønn, men også gjennom sitt arbeid eller med økonomiske bidrag.

De får del i de åndelige goder som Kirken har gitt til dem som samarbeider med Opus Dei: avlat som medarbeiderne kan oppnå på særskilte dager i årets løp ved å følge de betingelser som er blitt fastsatt av Kirken, og hver gang de fromt fornyer sine forpliktelser som medarbeidere.

Fra prelaturet Opus Dei får de i tillegg den åndelige hjelp som består av alle medlemmers forbønner og muligheten, hvis de ønsker det, til å delta i retretter, studiesirkler eller annen undervisning.

For å bli medarbeider kreves det ikke noe særskilt kall. Vanligvis er det slektninger, venner, arbeidskamerater og naboer til Opus Deis medlemmer som blir medarbeidere, eller de som ærer den hellige Josemaría, som deltar i prelaturets apostolat eller interesserer seg for den personlige og sosiale utvikling som fremmes gjennom de apostoliske initiativ som Opus Deis medlemmer driver.

Prelatens vikar i hvert land utnevner medarbeidere som er anbefalt av et medlem i Opus Dei.

Blant Opus Deis medarbeidere finnes katolikker, kristne fra andre trossamfunn og troende fra andre religioner. Selv mennesker som ikke er troende eller som ikke bekjenner seg til noen religion kan bli medarbeidere. Det som forener dem er et ønske om å medvirke ved forskjellige initiativer som er åpne for alle, til beste for samfunnet.

De medarbeidere som vil, kan delta i den undervisning som prelaturet Opus Dei tilbyr. De får gjennom det hjelp til å fordype sitt åndelige liv, med gjerninger å støtte paven og biskopene, samt personlig, uten å danne en gruppe, vitne om sin tro i samsvar med sitt kristne kall.

Mange personer oppdager ved hjelp av denne undervisningen en mulighet til å utøve og spre i sine omgivelser, et av de grunnleggende kjennetegnene ved Opus Deis spiritualitet: helliggjørelsen av det vanlige arbeidet samt av familie- og samfunnspliktene.

Selv ordenskommuniteter kan blir utnevnt til Opus Deis medarbeidere. Disse kommuniteter, som for tiden utgjør omkring 500, medvirker til prelaturets virksomhet ved sin daglige bønn.