Hva er en medarbeider i prelaturet Opus Dei?

Opus Deis medarbeidere er mennesker som uten å være medlemmer av prelaturet medvirker i Opus Deis apostoliske arbeid på forskjellige måter.

For å bli medarbeider trenger man ikke ha et spesielt kall. Medarbeiderne er vanligvis slektninger, venner, kollegaer og naboer av prelaturets medlemmer, eller mennesker som får eller har fått åndelig hjelp gjennom Opus Deis apostolat. De kan også være personer som forstår at de apostoliske virksomhetene av forskjellig art som drives av prelaturet har stor betydning for mennesker og samfunnet. Også ikke-katolikker og ikke-kristne kan være medarbeidere.