Number of articles: 18

I den salige Álvaros fotspor

Den salige Álvaro likte å «besøke» Maria ved å be rosenkransen mens han gikk eller reiste til en bestemt Maria-helligdom eller enklere steder med hennes bilde. I løpet av de årene han bodde i Roma, oppdaget han mange mindre kjente helligdommer for folkelig fromhet rundt om i byen.

Nyheter

”Mormor, din helgen er en kjempehelgen!”

Mitt barnebarn skulle gå på konsert med sine venner og på lørdagen kjøpte de tredagersbilletter. Men da søndagen – konsertdagen – kom, kunne han ikke finne billetten.

Bønnesvar

Verden trenger sterke forbedere for å motvirke den utbredte volden

I vår tid er det mange mennesker som vil ha fred, samhold og dialog. 2014 ble for meg nært knyttet til Álvaro del Portillos saligkåring, og minnet om denne biskopens vennlige sinnelag har ofte dukket opp for meg, fordi han formidlet så mye fred til de som befant seg i hans nærhet.

Nyheter

27. september: Brev fra pave Frans

Pave Frans brev til biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, i anledning Álvaro del Portillos saligkåring.

Andre ressurser

Fordi han vil

Min kone og jeg har en flott familie med 8 barn, og vi har alltid forsøkt å oppdra dem i troen og kjærlighet til Gud.

Bønnesvar

To hjerter som slår

Min mann og jeg har vært gift i nesten 6 år. Vi giftet oss unge - han var 23 og jeg var 25. Vårt høyeste ønske var å få barn.

Bønnesvar

Takket være don Alvaros forbønn ble Jose Ignacio frisk

Den hellige stol tilskriver biskop Alvaro et under etter at den nyfødte Jose Ignacio Ureta Wilson ble frisk etter en hjertestans som varte mer enn en halv time den 2. august 2003. Video på 8 min.

Bønnesvar

Don Alvaros reiser til Skandinavia

25 år etter Det annet vatikankonsil oppfordret paven Johannes Paul II, Kirken til med fornyet kraft å anstrenge seg i sitt oppdrag til å forkynne evangeliet til folkeslagene, ved en apostolisk handling paven kalte ”nyevangelisering” eller ”reevangelisering”.

Nyheter

Biskop Álvaro, en kort biografi

Madrid, 1914 — Rom, 1994. Han var en trofast medarbeider til den hellige Josemaría og dessuten hans første etterfølger som leder for Opus Dei. Som den eksemplariske presten han var, tjente han alltid Kirken med hengivenhet. Han medvirket også i Det andre Vatikankonsil. I 1991 ble han bispeviet av Johannes Paul II.

Andre ressurser

Johannes Paul II og Johannes XXIII helgenkåres. Alvaro del Portillo saligkåres

Fredag 5. juli signerte pave Frans dekretene som godkjenner et mirakel som har skjedd ved å be om den salige Johannes Paul IIs forbønn, og et annet tillagt forbønnen fra den ærverdige biskop Alvaro del Portillo, første etterfølger etter den hellige Josemaría som leder for Opus Dei.

Álvaro del Portillo