Number of articles: 3

I den salige Álvaros fotspor

Den salige Álvaro likte å «besøke» Maria ved å be rosenkransen mens han gikk eller reiste til en bestemt Maria-helligdom eller enklere steder med hennes bilde. I løpet av de årene han bodde i Roma, oppdaget han mange mindre kjente helligdommer for folkelig fromhet rundt om i byen.

Nyheter

Verden trenger sterke forbedere for å motvirke den utbredte volden

I vår tid er det mange mennesker som vil ha fred, samhold og dialog. 2014 ble for meg nært knyttet til Álvaro del Portillos saligkåring, og minnet om denne biskopens vennlige sinnelag har ofte dukket opp for meg, fordi han formidlet så mye fred til de som befant seg i hans nærhet.

Nyheter

Don Alvaros reiser til Skandinavia

25 år etter Det annet vatikankonsil oppfordret paven Johannes Paul II, Kirken til med fornyet kraft å anstrenge seg i sitt oppdrag til å forkynne evangeliet til folkeslagene, ved en apostolisk handling paven kalte ”nyevangelisering” eller ”reevangelisering”.

Nyheter