Takket være don Alvaros forbønn ble Jose Ignacio frisk

Den hellige stol tilskriver biskop Alvaro et under etter at den nyfødte Jose Ignacio Ureta Wilson ble frisk etter en hjertestans som varte mer enn en halv time den 2. august 2003. Video på 8 min.