Straipsnių kiekis: 2

Prelato žinia: suvienyti už taiką per maldą ir pasninką

Opus Dei prelatas kviečia mus prisidėti malda ir pasninku prie Popiežiaus Pranciškaus kvietimo siekti taikos.

Pastoraciniai laiškai

Kvietimas maldai už taiką Ukrainoje

Popiežius Pranciškus ir Lietuvos vyskupai kviečia melstis taikos Ukrainai.

Bažnyčia ir Popiežius