Straipsnių kiekis: 69

Prelato laiškas (2012 m. birželis)

Monsinjoras Javier Echevarría savo laiške apžvelgia birželio mėnesio liturgines šventes. Jis siūlo, kad jos taptų progomis dar labiau pamilti Jėzų ir dar daugiau su Juo bendrauti.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. balandis)

Velykų savaitės proga prelatas rašo apie Eucharistijos įsteigimą. Minint šimtmetį nuo šv. Josemarios Pirmosios Komunijos balandžio 23 d., skatina mus šį sakramentą kasdien priimti su vis didesniu atsidavimu.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. gegužė)

„Gegužės mėnuo, visų pirma, mums primena apie nuolatinį Švenčiausiosios Mergelės Marijos buvimą Bažnyčios ir kiekvieno krikščionio kelyje,“ – gegužės mėnesio laiške sako Prelatas.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. vasaris)

Vienybė - artimo meilės subrandintas vaisius. Prelatas pataria, kaip kasdienybėje įgyvendinti Bažnyčios taip trokštamą vienybę.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2012 m. sausio mėn.)

Opus Dei prelatas kviečia dėkoti Dievui už praėjusį laiką ir viltingai žvelgti į ateinančius metus.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 m. gruodžio mėn.)

Gruodžio mėnesio laiške prelatas ragina pasiruošti Viešpaties gimimui tinkamai gyvenant Advento laiką ir Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 m. lapkričio mėn.)

Lapkričio mėnesio laiške monsinjoras Echevarria rašo, kad skleisti tikėjimą, ypač savo gyvenimo pavyzdžiu, yra džiaugsminga kiekvieno krikščionio pareiga.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 m. spalio mėn.)

Opus Dei įsteigimo sukakties proga Prelatas kalba apie adoravimo ir dėkingumo jausmus, kurie 1928 m. spalio 2 d. užliejo šv. Chosemarijos sielą.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 m. rugsėjis)

Savo laiške Prelatas kalba apie mūsų tikėjimo tėvą Abraomą, kaip ištikimybės, bendravimo ir draugystės su Dievu bei rūpinimosi kitais žmonėmis pavyzdį.

Pastoraciniai laiškai ir žinios

Prelato laiškas (2011 sausio mėn.)

Atkartodamas Šventojo Tėvo žodžius, pasakytus Naujųjų metų proga, Opus Dei Prelatas sausio mėnesio laiške kalba apie laisvę, būtinybę „mylėti Dievą ir vardan Jo visą žmoniją“.

Pastoraciniai laiškai ir žinios