„Vilnelės“ kultūros centras minėjo dešimtmetį

Jau dešimt metų Vilniuje gyvuoja „Vilnelės“ kultūros centras, kuriame veikia mergaičių klubai ir būreliai, rengiamos stovyklos, skaitomos šeimos pedagogikos paskaitos.

Praėjusį savaitgalį „Vilnelės“ kultūros centras, minėdamas veiklos 10-metį, pakvietė savo bičiulius ir pažįstamus susitikti, linksmai prisiminti praeitį, aplankyti parodą ir pasvajoti apie ateitį. Susirinkusiesiems buvo pristatyta 2005/2006 metų veikla. Parodoje – nuotraukos iš vasaros užsienio kalbų (anglų, prancūzų ir ispanų), socialinio darbo stovyklų. Jos vyko Vilniuje, Kaune, Kretingoje, Panevėžyje, Grigiškėse, Birštone, Šilalėje ir Dauguose. Stovyklose dalyvavo ir studenčių iš užsienio – iš JAV („Youth Service International“ ir „Service Brings Smiles“ projektai), taip pat iš Airijos, Prancūzijos, Belgijos, Suomijos. Ispanijos grupė jau daug metų Kretingoje dirba su vaikais, ligoniais ir seneliais Padvarių internate, globos namuose bei Šv. Antano kolegijoje.

Susitikusios bičiulės turėjo apie ką pasikalbėti

Per „Vilnelės“ kultūros centro dešimtmečio renginį buvo prisimintos Pasaulio Jaunimo dienos 1997-aisiais Paryžiuje, savaitinė kultūrinio bendradarbiavimo programa viešbučių mokykloje „Dosnon“ (netoli Paryžiaus) ir 2005 metų jaunimo susitikimas Kelne. Tai pat neužmirštamos kelionės į Romą 2002-aisais. Per dešimt metų būta daug projektų su kitomis Baltijos šalimis. Nepamiršti ir susitikimai bei pokalbiai su rašytojais, kultūros ir visuomenės veikėjais. Kiekvienas lankytojas galėjo rasti save nuotraukose arba peržvelgti straipsnius, pasirodžiusius Lietuvos spaudoje.

Taip pat kviečiame aplankyti „Vilnelės“ studenčių namus. Tai alternatyva studentėms, kurios nepasirinko bendrabučio ar gyvenimo atskirame bute. Čia sudarytos ne vien geros buitinės sąlygos, bet ir šeimos aplinka, tinkama visapusiškai skleistis asmenybei.

Lietuvos Žinios, 2005 m. rugsėjo 24 d.