Počet článků: 4

Rozjímání preláta: Matka Boží a naděje naše

U příležitosti měsíce května hovoří Mons. Fernando Ocáriz, prelát Opus Dei, o Panně Marii: „Všechny Mariiny vlastnosti mají původ v jejím božském mateřství, zvláště to, že je 'milostiplná' (Lk 1,28) – jak ji pozdravil anděl –, tj. zcela posvěcena milostí Boží.“

Další příspěvky

V radostném očekávání Krista

Dovolit Boží lásce, aby se nás dotýkala, dovolit Kristu, aby se na nás díval: naděje před námi otevírá nový svět, protože se zakládá na tom, co v nás chce Bůh učinit.

Křesťanský život

Téma 29 - Milost a ctnosti

Milost je v nás pramenem díla posvěcení;uzdravuje a pozdvihuje naši přirozenost, uschopňuje nás jednat jako Boží děti.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 32 - Desatero. První přikázání

Náš Pán Ježíš Kristus učil, že chce-li být člověk spasen, musí zachovávat přikázání, které vyjadřují podstatu přirozeného mravního zákona. První přikázání je dvojí: láska k Bohu a láska k bližnímu z lásky k Bohu.

Texty pro křesťanskou formaci