Počet článků: 11

Rozjímání v době karantény z 6. 4. 2020 Prelát: Nové přikázání

Druhé audio z cyklu čtyř nahrávek, ve kterých Mons. Fernando Ocáriz rozjímá o Umučení Páně. Ústředním tématem je 'Pánovo nové přikázání', kterým bychom se měli řídit 'doma, v každodenních drobných projevech lásky'.

Další příspěvky

Něco velkého, a ať je to láska (VI): Kdo za své přátele položí svůj život

Tajemství svobodného srdce: vzdát se pozemské lásky, aby svět mohl být naplněn světlem Boží Lásky.

Křesťanský život

Něco velkého, a ať je to láska (V): Ať hudba zní

Povolání do Opus Dei je voláním k interpretaci Boží partitury, k hraní Boží hudby, jejichž variací je tolik, kolik je lidí.

Křesťanský život

Něco velkého, a ať je to láska (I)

První článek série o rozlišování povolání nazvaný „Něco velkého, a ať je to láska“. Každý člověk je volán k tomu, aby objevil, jaký plán má Bůh s jeho životem.

Křesťanský život

Téma 35 - Páté přikázání

Lidský život je posvátný, protože již od počátku zahrnuje stvořitelskou činnost Boha a stále zůstává ve zvláštním vztahu ke Stvořiteli.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 38 - Osmé přikázání

S Kristovou milostí může křesťan dosáhnout toho, aby byl jeho život ovládán pravdou.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 29 - Milost a ctnosti

Milost je v nás pramenem díla posvěcení;uzdravuje a pozdvihuje naši přirozenost, uschopňuje nás jednat jako Boží děti.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 32 - Desatero. První přikázání

Náš Pán Ježíš Kristus učil, že chce-li být člověk spasen, musí zachovávat přikázání, které vyjadřují podstatu přirozeného mravního zákona. První přikázání je dvojí: láska k Bohu a láska k bližnímu z lásky k Bohu.

Texty pro křesťanskou formaci

Doba zásnub: těšit se na manželství

První článek z nové série o významu lidské lásky. „Být zasnoubená rozhodně nebylo takové, jak jsem očekávala. Je to čas učit se milovat nesobecky, dát lásce konkrétní podobu a druhého člověka na první místo.“

Křesťanský život

Pracovat z lásky

Která práce je nejhodnotnější? „Ta, která se dělá s nějvětší láskou k Bohu“, říká na tomto videu sv. Josemaria. Hovoří o práci a o službě druhým. Délka: 1,3 min

Modlíme se se sv. Josemaríou