Počet článků: 7

Nepropadejme únavě

Papež František zakončil cyklus katechezí o listě svatého Pavla Galaťanům a připomenul, že apoštol představuje víru „ne jako utěšující a uklidňující prostředek, ale jako stimul, který nás vybízí, abychom nehřešili a následovali život Ducha“.

Z církve a od papeže

«Duch otevírá naše srdce Boží přítomnosti»

Při katechezi Svatého otce z knihovny Apoštolského paláce papež připomněl, že „bez Ducha neexistuje vztah ke Kristu a Otci“. A pokračoval, že skrze milost „nás Duch svatý proměňuje a dává nám zakoušet radostné pohnutí z toho, že nás Bůh miluje jako pravé syny.“

Z církve a od papeže

Velký neznámý, část I.

Homilie zakladatele Opus Dei ze slavnosti Seslání Ducha svatého 25. května 1969, která byla uveřejněna v knize Jít s Kristem. Část první

Svatý Josemaría

Velký neznámý, část II.

Homilie zakladatele Opus Dei ze slavnosti Seslání Ducha svatého 25. května 1969, která byla uveřejněna v knize Jít s Kristem. Část druhá

Svatý Josemaría

Po cestách kontemplace

Vydat se po cestách kontemplace znamená dovolit Duchu svatému, aby v nás v každé životní situaci odrážel Kristovu tvář.

Křesťanský život

Téma 29 - Milost a ctnosti

Milost je v nás pramenem díla posvěcení;uzdravuje a pozdvihuje naši přirozenost, uschopňuje nás jednat jako Boží děti.

Texty pro křesťanskou formaci

Téma 12 - Věřím v Ducha svatého. Věřím v svatou církev obecnou

Duch svatý pevně připojuje věřící lid ke Kristu, takže tvoří jedno jediné tělo v různosti členů a funkcí.

Texty pro křesťanskou formaci