Dopis preláta k udělení titulu ctihodná Guadalupe O. de L.

Dopis preláta k vyhlášení dekretu o hrdinských ctnostech Guadalupe Ortiz de Landázuri

Milovaní, ať Ježíš chrání mé dcery a syny.

S velkou radostí vám sděluji, že papež František schválil vyhlášení dekretu o hrdinských ctnostech Guadalupe a udělil jí titul ctihodná. Od nynějška může být vzorem křesťanského života a přímluvkyní před Bohem, i když jí není přiznána veřejná úcta.

Její příklad nám může sloužit v mnoha situacích. Byla to osoba zamilovaná do Boha uprostřed světa: ve vědeckém výzkumu, při vyučování, v rodině i mezi přáteli. Měla velkou víru v Boha, což ji vedlo k velkorysosti a odvaze, když organizovala iniciativy zaměřené na začlenění do společnosti a na dobro duší, v naprostém souladu se svatým Josemaríou.

Nikdy neustávala ve službě bližním. Díky své otevřené a laskavé povaze vzbuzovala důvěru u lidí s nejrůznorodějšími vlastnostmi a zapalovala v nich touhu navazovat přátelství s Kristem. Mnozí si vybavují její stálý úsměv, který nakazoval ty, s nimiž se setkávala.

Poděkujme Bohu za tento důležitý krok v procesu blahořečení. A obracejme se na Guadalupe a prosme ji, aby nám získala dar věrnosti a velké lásky a mohli jsme se tak spolu s církví podílet na usmiřování světa s Bohem.

S láskou vám žehná

váš Otec Fernando