Dopis preláta k blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Mons. Fernando Ocáriz napsal u příležitosti chystaného blahořečení věřící Opus Dei: „Život ve službě Bohu a druhým lidem, i těm nejpotřebnějším, může být naplněn radostí a být smysluplný.“

Opus Dei - Dopis preláta k blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri

Nejdražší, ať mi Ježíš chrání mé dcery a mé syny!

S radostí vám oznamuji, že mi bylo dnes potvrzeno, že Svatý otec František stanovil obřad blahořečení Guadalupe Ortiz de Landázuri na sobotu 18. května 2019 v Madridě.

I když se podrobnosti této oslavy budou ještě dále konkretizovat, naplňuje nás tato zpráva vděčností Bohu a Svatému otci. Vybízím vás, abyste se připojili k mé modlitbě ke Guadalupe na úmysly papeže, a zvláště za práci synodálních otců, kteří se v tyto dny sešli v Římě na synodě o mladých lidech, víře a rozlišování.

Právě tato církevní událost podtrhuje, jak může být život ve službě Bohu a druhým lidem, i těm nejpotřebnějším, naplněn radostí a smyslem, jak to vidíme v životě budoucí blahořečené. Guadalupe uměla nacházet Boha v každodenním vykonávání práce v laboratoři i na univerzitě, když plnila úkoly v oblasti formace a vedení, jež jí svatý Josemaría svěřil, a rovněž tak i v nemoci. To vše vykonávala velkoryse a v křesťanském duchu.

Ti, kdo ji znali, vyzdvihují její radost a dobrou náladu, které vycházely z vědomí Božího dětství a které vedly k pevnému rozhodnutí a aktivnímu postoji a utvořily v ní univerzální srdce. Její příklad je odrazem textu Gaudete et Exsultate (1): „Pán žádá všechno a nabízí pravý život, štěstí, pro které jsme byli stvořeni. Chce nás mít svatými a neočekává, že se spokojíme s průměrnou, ředěnou a nekonzistentní existencí.“

Považuji za zásah prozřetelnosti, že se bude blahořečení konat v den výročí prvního přijímání Guadalupe. Tato skutečnost nám připomíná, že „postavit Ježíše do středu našeho života znamená vnořit se hlouběji do kontemplativní modlitby uprostřed světa a pomáhat i ostatním kráčet po cestách kontemplace“ (dopis preláta 14.2.2017).

Guadalupe bude první laickou věřící Opus Dei, která bude povýšena na oltář. Jako zpečetění cesty, kterou dal Pán zahlédnout svatému Josemaríovi 2. října 1928 a u které si v tyto dny připomínáme 90. výročí.

S láskou vám žehná

váš Otec