Zemřel Mons. Tomás Gutiérrez Calzada, bývalý regionální vikář Opus Dei ve Španělsku

Regionální vikář prelatury Opus Dei ve Španělsku od roku 1984 do roku 2002, kněz Tomás Gutiérrez Calzada, zemřel 2. listopadu v Madridu ve věku 84 let na plicní potíže.

Nejnovější zprávy
Opus Dei - Zemřel Mons. Tomás Gutiérrez Calzada, bývalý regionální vikář Opus Dei ve Španělsku Mons. Gutiérrez se narodil ve Valladolidu 10. března 1929 y zemřel v Madridu 2. listopadu 2013. Foto: Manuel Castells.

Na kněze byl vysvěcen v roce 1954 a svou kněžskou službu vykonával v Itálii, kde byl rektorem Římské koleje Svatého Kříže. Od roku 1964 rozvíjel pastorační práci ve Španělsku, kde se také účastnil na řízení Opus Dei.

O přijetí do Opus Dei požádal ve Valladolidu v roce 1949 při studiích práva, když mu bylo 20 let. Mons. Gutiérrez byl doktorem kanonického práva a čestným prelátem Jeho Svatosti.

Byl blízkým přítelem svatého Josemaríi Escrivá a jeho prvních dvou následovníků, Álvara del Portilla a současného preláta, Mons. Javiera Echevarríi.

Jako vikář preláta Opus Dei pro Španělsko od roku 1984 až do listopadu 2002 prožíval intenzivně přechod Opus Dei na osobní prelaturu v úzkém vztahu se všemi biskupy Španělska. Rozvíjel širokou pastorační práci, která byla v těchto letech zaměřená na duchovní vedení stovky osob.

Pohřeb bude v neděli ráno na hřbitově La Almudena.

Mons. Gutiérrez se narodil ve Valladolidu  10. března 1929 y zemřel v

Madridu 2. listopadu 2013.