Zakončení Roku rodiny: poselství preláta

Mons. Fernando Ocáriz, v den svátku svatého Josemaríi, uvažuje o právě skončeném Roku rodiny.

Jsem rád, že mohu předat toto poselství a zároveň se spojit s papežem, který tento rok zasvětil především rodině. Rok zakončený setkáním s tématem „Láska v rodině: povolání a cesta ke svatosti“.

Dnes, 26. června, shodou okolností také svátek svatého Josemaríi, máme příležitost poděkovat Bohu, že chtěl, aby Dílo bylo v rámci církve malou rodinou; malou ne proto, že je nás málo, ale kvůli naší jednotě a blízkosti, jež se snažíme žít.

Zároveň nechceme být rodinou uzavřenou do sebe. Přejeme si učinit ze světa domov, přiblížit každého Bohu, který je Otcem, a k církvi, která je Matkou. Vzpomínám si na první mladé lidi, kteří byli blízko našemu zakladateli: v rodinném prostředí vznikajícím v „El Sotanillo“ (kavárna, kde se scházeli, centra Díla ještě neexistovala) byli šťastní a plní energie.

Je moc dobré, že si uvědomujeme radostnou odpovědnost být pokračovateli tohoto prostředí a tepla rodiny v apoštolských pracích, v doprovázení a péči o staré a nemocné, v důvěrné a bratrské atmosféře s lidmi vlastního centra.

Vy supernumeráři, tam, kde jste, máte mimořádné milosti k „budování rodiny“. Na prvním místě ve vašich domovech, kde přes obtíže i utrpení, které doprovází naši cestu na této zemi, budujete „domovy zářivé a radostné“. Máte od Boha veškeré milosti, abyste mohli vytvářet rodinu s radostí a s vědomím, že jsme Božími dětmi, a se světlem víry a povolání. Tak přinesete rodinného ducha do své skupiny a centra, budete prožívat toto požehnané bratrství, odevzdávat se bez přestání druhým a budete nablízku těm, kdo nejvíce potřebují vaši starostlivost a společnost.

Svatý Josemaría předával svým dětem přesvědčení o proměňující moci rodiny ve společnosti, o její schopnosti budovat společnost lidštější, která více odpovídá důstojnosti Božích dětí.

Prosme s důvěrou Svatou rodinu o sílu k obnově našeho rodinného života a o to, abychom doprovázeli druhé rodiny, především ty, které různými způsoby procházejí velkými obtížemi a utrpeními. Všechny musíme zahrnout do našich modliteb, zvláště v den dnešního svátku. Nám křesťanům nesmí být nic lhostejné nebo cizí, protože, jak říká svatý Pavel, „všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu“ (1 Kor 3,23).

Ať vám Bůh žehná.