Volba nového preláta Opus Dei začne 23. ledna

Volební kongres, který zvolí preláta Opus Dei, se bude konat v Římě od 23. ledna 2017. Nový prelát nahradí ve funkci Mons. Javiera Echevarríu, který zemřel letos 12. prosince.

Nejnovější zprávy
Opus Dei - Volba nového preláta Opus Dei začne 23. lednaPapež František: „Ať naše srdce hoří láskou Ježíše, dobrého pastýře.“ (3. června 2016)

Mons. Fernando Ocáriz, pomocný vikář prelatury Opus Dei, svolal na 23. ledna volební kongres, na kterém bude zvolen příští prelát. Dosavadní prelát, Mons. Javier Echevarría, zemřel 12. tohoto měsíce v nemocnici „Campus Bio-Medico“ v Římě na následky dechové nedostatečnosti.

Volebního kongresu se zúčastní ženy i muži a jeho vyvrcholením bude potvrzení volby ze strany papeže. Webové stránky Opus Dei budou o průběhu kongresu průběžně informovat.

Jako prelát musí být zvolen kněz, který má alespoň 40 let a je členem volebního kongresu.

Jako prelát musí být zvolen kněz, který má alespoň 40 let, je členem volebního kongresu a více než deset let je začleněn do prelatury a působí v ní jako kněz minimálně pět let.

Stanovy prelatury vypočítávají různé vlastnosti lidské, duchovní a juristické, které jsou prelátovi vlastní, aby mohl zodpovědně zastávat tento úřad: souhrnně řečeno má vynikat ve ctnostech lásky, moudrosti, zbožnosti, lásce k církvi a jejímu učitelskému úřadu, ve věrnosti Opus Dei; být hluboce vzdělaný v církevních i civilních vědách a mít patřičné vlohy pro vedení pastoračních úkolů. Tyto požadavky jsou podobné těm, jež vyžaduje kanonické právo u kandidáta na biskupa.

Věřící Opus Dei, kteří jsou účastníky volebního kongresu -nyní přibližně 150- jsou kněžími a laiky ne mladšími 32 let a do prelatury jsou začleněni alespoň devět let. Byli jmenováni z různých zemí, kde Opus Dei působí a pastoračně pracuje.

Volební proces začne nejprve plenárním zasedáním kongresu žen prelatury 21. ledna, tzv. Centrální asesorie. V současné době tvoří tento kongres ženy dvaceti různých národností. Každá žena svobodně sestaví návrh s jedním nebo více jmény kněží, které považuje za nejvíce vhodné do funkce preláta. Členové kongresu potom na základě těchto návrhů přistoupí k hlasování. Jakmile se volba provede a zvolený kandidát volbu přijme, musí -sám nebo prostřednictvím někoho dalšího- požádat o potvrzení Svatého otce. Ten posléze preláta Opus Dei jmenuje.