Vánoční pozdrav od preláta

Mons. Fernando Ocáriz napsal věřícím Opus Dei a přátelům krátký vánoční pozdrav.

Opus Dei - Vánoční pozdrav od prelátaAlessandro Turchi, 1580-1650.

Drahé děti: ať Ježíš ochraňuje mé dcery a syny!

Těmito řádky vám chci popřát požehnané vánoční svátky. Několik dnů před loňskými Vánocemi nás opustil a odešel do nebe don Javier. Vzpomínáme na něho s láskou a vděčností a stále si připomínáme jeho poslední modlitbu za věrnost všech věřících Díla.

Zvu vás, abychom znovu přemýšleli nad těmito slovy našeho Otce: „Podívejme se na Dítě v jeslích, které milujeme. Podívejme se na ně, ale dobře si uvědomme, že stojíme před tajemstvím. Toto tajemství musíme přijmout vírou a vírou také zkoumat jeho obsah.“ (Jít s Kristem, č. 13)

Tajemství Dítěte, které je Bohem! Ať Ježíš rozmnoží naši víru tak, že v Něm uvidíme Boha; tak, že se skrze tuto víru prohloubíme v kontemplaci pravdy, že „Bůh je láska“ (1 Jan 4,8) a že se stává Dítětem kvůli nám a pro nás.

S velkou radostí oznámenou anděly najdeme, tak jako pastýři, Ježíše s Marií a s Josefem (prv. Lk 2,16).

Fernando

Řím, 18, prosince 2017