Ulf a Birgitta: svědectví o víře ve Stockholmu

Ulf a Birgitta přijali nedávno katolickou víru. V dubnu přijeli do Stockholmu na setkání s Mons. Fernandem Ocárizem, který byl na pastorační návštěvě Švédska.

Osobní svědectví
Opus Dei - Ulf a Birgitta: svědectví o víře ve StockholmuStockholm (fotografie Chas B, cc).

Já a moje manželka Birgitta jsme měli velkou radost, že jsme se mohli setkat s prelátem Opus Dei při jeho poslední návštěvě Švédska.

Jako protestantský pastor jsem se mnoho let snažil šířit evangelium v celé zemi. Před čtyřmi roky byla moje žena Birgitta a já přijati do katolické církve. Byla to radikální změna v našem životě a také velká radost a uspokojení.

MEZI MNOHÝMI LIDMI SE PROBOUZÍ ZVĚDAVOST KE KŘESŤANSKÉ VÍŘE

Ještě předtím bylo naším hlavním úkolem vyučovat laiky v předávání víry. V této práci pokračujeme i jako katolíci.

Proto jsem se zeptal Mons. Ocárize: „Jak můžeme konkretizovat naše poslání jako křesťané, jako laici, abychom byli živými svědky v naší době? V sekularizované zemi, která je vůči náboženství lhostejná, se mezi mnohými lidmi probouzí zvědavost ke křesťanské víře a katolické církvi. Jak můžeme využít této pozitivní situace ve Švédsku a účinně svědčit o našem Pánu v naší každodenní práci?“

Ulf se zdraví s Mons. Fernandem Ocárizem

„Buď příkladem!“

Prelát pozorně naslouchal mé otázce a posléze odpověděl: „Buď příkladem! Být příkladem tam, kde pracujeme, kde žijeme; je to účinnější než tisíce slov. Lidé vidí, jak žijeme. Uvědomí si, že jsme křesťané, a srovnávají naše zásady s našimi činy a postoji. Je-li tento dojem pozitivní, otevřou nám svá srdce.“

Mons. Ocáriz vysvětlil, že „žít vlastní povolání v každodenním životě, snažit se - s Boží pomocí - být příkladem a všímat si potřeb ostatních lidí..., to jsou příležitosti, které mohou obměkčit jejich srdce a dosáhnout toho, aby Kristus v těchto duších mohl působit.“