31 nových kněží z 15 zemí

Kardinál Robert Sarah vysvětil dnes dopoledne v římské bazilice svatého Evžena 31 kněží prelatury Opus Dei. „Prosíme Pána, aby poslal hodně svatých kněží“, řekl.

Slavnostní obřad svěcení 31 kněží Opus Dei

Noví kněží pochází z 15 zemí: Argentina, Brazílie, Kolumbie, Pobřeží slonoviny, Slovensko, Španělsko, Filipíny, Francie, Holandsko, Itálie, Keňa, Nigérie, Uganda, Uruguay a Venezuela. Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, se účastnil obřadu z presbytáře.

Fotografie

„Co je to vlastně kněz?“, ptal se při homilii kardinál Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.

„BIBLE PŘEDSTAVUJE KNĚZE JAKO ČLOVĚKA BOŽÍHO SLOVA“

„Bible představuje kněze jako člověka Božího slova“, řekl. „Současný člověk se obrací na kněze, když hledá Krista. O ekonomických, společenských nebo politických problémech se může radit s mnoha jinými osobami, jež jsou v dané oblasti odborníky.“ Kněz je kazatel Kristovy pravdy: „Hovoří s láskou a zároveň s opravdovou svobodou.“

V Písmu svatém „je kněz rovněž představován jako člověk odpuštění“. „Jako svatý farář arský nebo otec Pio, kněz je apoštol zpovědi, jak připomenul před několika málo dny papež František.“

Kardinál Sarah mluvil o knězi jako „příteli Krista“. Přítel, který se poznává zvláštním způsobem v eucharistii, neboť „neexistuje eucharistie bez kněžství, stejně jako neexistuje kněžství bez eucharistie“. Proto, dodal, „každý den potřebujeme eucharistii, abychom mohli žít naše kněžství a abychom byli odvážnými posly evangelia uprostřed utrpení, obtíží a nepřátelství, která na nás mohou doléhat“.

Kardinál Sarah vyzval nové kněze, aby usilovali o svatost a byli lidmi „hlubokého vnitřního života“. Citoval svatého Josemaríu a vysvětlil, že „cesta, která vede ke svatosti, je cesta modlitby; a modlitba musí v duši pomalu a postupně zapouštět kořínky, jako malé semínko, ze kterého vyroste později košatý strom“ (Boží přátelé, č. 295).

„BUĎTE VŽDY CO NEJVÍCE VĚRNI ŘÍMSKÉMU PAPEŽI, BISKUPŮM, NÁSTUPCŮM APOŠTOLŮ, A VAŠEMU PRELÁTOVI“

Kněžství je služba církvi a všem duším. „Jak jste se už naučili od svatého Josemaríi a od jeho nástupců, buďte vždy co nejvíce věrni římskému papeži, biskupům, nástupcům apoštolů, a vašemu prelátovi; milujte diecézní kněze; modlete se vytrvale k Pánovi, aby poslal dělníky na svou žeň, aby poslal hodně svatých kněží ustanovených za představené, aby spravovali Boží církev, kterou si získal vlastní krví (Sk 20,28).“

Světící biskup poblahopřál rodičům a sourozencům nových kněží: „Ode dneška budete mít pokrevního příbuzného, který se bude zvlášť za vás před Pánem přimlouvat. Zároveň se musíme my všichni za ně ještě více modlit než dříve, neboť na sebe vzali velkou odpovědnost.“

Na závěr slavnostního obřadu předal kardinál každému nově vysvěcenému knězi růženec a maličký obrázek s ikonou Panny Marie. „Dávám vám ho - řekl -, aby vaše spojení s Nejsvětější Pannou bylo co nejdůvěrnější a abyste se modlili i za mě.“

„Bůh byl ke mně moc dobrý.“

Jeden z nových kněží je Argentinec Agustín Silberberg, který se narodil v Córdobě před 44 roky. Syn lékařů a taktéž doktor mediciny, pracoval jako specialista na interně v několika nemocnicích, dokud se nerozhodl pro studium teologie. 10 let hrál pravidelně na turnajích ragby. „Bůh byl ke mě moc dobrý. Studium medicíny mi pomohlo a pomáhá lépe chápat hluboký význam této nové služby druhým lidem.“

Ke kněžím z Asie patří Filipínec Alfréd Cruz, 31 let, bývalý žák mariánské kongregace na Filipínské univerzitě. Předtím, než se začal připravovat na kněžství, pracoval jako architekt v ateliéru „Asijští architekti“ a vedl sociální iniciativu v Kapuluan Study Center v Quezon City, kterou vykonávali univerzitní studenti: služba chudým a nemocným, katecheze pro postižené děti, tábory apod.

Jeden ze šesti nových kněží z Afriky je Nigerijec Elobuike Anthony Asogwa, který se narodil v roce 1986 v Enugu. Vystudoval ve své zemi elektrotechniku a posléze se přestěhoval do Evropy, kde studoval filosofii a teologii. Jeho jméno „Elobuike“ znamená doslovně „síla rady“. Snad kvůli tomu -říká- „přikládám velký význam radě a mám zato, že část práce kněze je sloužit druhým útěchou, doprovázením, radou“. Je druhým knězem v rodině: „Mám bratra, který je také diecézním knězem. Budeme si vzájemně pomáhat, budeme se podporovat modlitbou. Krátce, budeme bratry i v kněžství.“

„Přinášet radost Krista všem lidem.“

Ke kněžím z Evropy patří Francouz Pierre Laffon, který předtím, než šel studovat do Říma, pracoval jako poradce v komunikacích v různých organizacích. Pierre by se rád vrátil do Francie. Jeho přáním je předávat radost, která vede k víře: „Posláním kněze je přinášet všem lidem Kristovu radost. Jak říká papež František, nemůžeme mít pohřební tvář. Tuto radost budu mít, když jsem věrný poslání, které mi Pán vybral.“

„ZANECHAT KARIÉRU ADVOKÁTA VE PROSPĚCH KNĚŽSKÉHO POVOLÁNÍ MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO PŘEKVAPIVÉ, ALE JÁ JSEM SI TO DOBŘE ROZMYSLEL.“
Martijn Pouw, narozen v roce 1977 v Maastrichtu (Holandsko), pracoval dříve jako advokát a univerzitní profesor. Je velký nadšenec do cyklistiky. Protože bude vykonávat svou profesionální práci v sekularizované zemi, říká k této výzvě: „Jsem nadšený z toho, že budu jakýmsi mostem; už jen ta skutečnost, že budu v černém, zavdává podnět k otázkám o Bohu, o významu života nebo o lidském štěstí.“ Martijn dodává, že „zanechat kariéru advokáta ve prospěch kněžského povolání může být pro někoho překvapivé, ale já jsem si to dobře rozmyslel, promodlil a hodně mluvil s Bohem. Advokát obhajuje světské zájmy svého klienta, zatímco kněz se věnuje věčnému zájmu lidí; je tu určitá kontinuita.“

Další z Evropanů je lékárník Francisco Javier Fernández Centeno, který odložil svůj bílý plášť, jež nosil v sevillské lékárně, a šel studovat teologii do Říma. Je velkým fanouškem ptáků (doma jsme měli holuby, kanárky, sýčky, motáky, merlíky, mandelíky, hrdličky a další druhy“, říká), střední školu vystudoval na veřejném institutu San Fulgencio de Écija a po vysokoškolských studiích pracoval 20 let v lékárně a byl jedním ze zakládajících společníků španělské Asociación de Farmacia Social.