Střední a severní Evropa tvoří nový obvod prelatury

Prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, spojil Slovensko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Českou republiku do jednoho regionu.

Dnes, 1. května, na svátek sv. Josefa dělníka, spojil prelát Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, do jednoho regionu Slovensko, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko a Českou republiku - to je sedm zemí. Regionálním vikářem se sídlem ve Varšavě byl jmenován otec Stefan Moszoro-Dąbrowski. V organizování apoštolské práce mu budou pomáhat dvě rady: Asesorie pro ženy (regionální sekretářka Asesorie - Carmen López-Urrutia) a Komise pro muže. Členové obou rad pocházejí z různých zemí nového obvodu. Na těchto územích žije přibližně 1000 věřících Díla.

Podobně jako tomu bylo v posledních letech u jiných obvodů se prelát, v návaznosti na závěry Generálního kongresu v roce 2017 (viz poselství preláta z 30. 1. 2021) a po vyslechnutí a spolupráci se členy svých rad z dotčených regionů, rozhodl k tomuto kroku v naději, že se tím dodá nový impuls apoštolské práci v různých zemích tvořících region střední a severní Evropy.

Tento nový územní obvod vzniká spojením čtyř dřívějších regionů. Hlavní charakteristikou zemí, které jej tvoří, je, že v rámci prelatury se jedná o území, kde apoštolská činnost Opus Dei začala relativně nedávno. Nejstaršími z nich jsou Finsko, kam první členové díla přišli v roce 1987, a Polsko, kde apoštolská činnost byla zahájena v roce 1989. První podněty k apoštolátu Opus Dei přicházely do tehdejšího Československa z Vídně. V roce 1991 se v Československu usadila malá skupina věřících prelatury a zahájila tak stabilní apoštolskou činnost. Krátce poté, co se obě republiky v lednu 1993 rozdělily, se v roce 1996 přestěhovala do hlavního města Slovenska další malá skupina věřících prelatury. V témže roce zahájili také apoštolskou činnost v Estonsku i ti, kteří už v této baltické zemi pobývali. Apoštolská práce v Litvě byla zahájena v roce 1994 a o deset let později, v roce 2004, přišlo na řadu Lotyšsko. Tři preláti Opus Dei měli při různých cestách příležitost poznat z první ruky realitu těchto zemí a rozvoj Díla. Například blahoslavený Álvaro del Portillo navštívil Prahu v roce 1992. Tehdejší prelát Opus Dei, biskup Javier Echevarría, navštívil v roce 2016 Finsko a Estonsko, pouhé dva měsíce před svou smrtí. O Ježíši Kristu hovořil ke stovkám lidí. A současný prelát navštívil v létě 2022 Polsko, kde mu byl udělen čestný doktorát Papežské teologické fakulty Vratislavské univerzity.