Slavnost svatého Josefa

19. března slaví Církev svátek svatého patriarchy, patrona Církve a Díla, což je také den, kdy v Opus Dei obnovujeme závazek lásky, který nás spojuje s Pánem.

Svatý Josef. Zdroj: Cathopic

„Svatý Josef je opravdu otcem a pánem,“ říká zakladatel Opus Dei, který chrání a doprovází ty, kdo ho uctívají na jejich pozemské cestě, když chránil a doprovázel Ježíše, když vyrůstal a stával se člověkem.

Svatý Josef Ve spánku papeže Františka v Domě svaté Marty, s popsanými archy s prosbami papeže

Audio a texty o sv. Josefovi

Krátké rozjímání nad postavou sv. Josefa

Homilie sv. Josemaríi: V Josefově dílně

Poselství Preláta (11. března 2020) Při přípravě na slavnost svatého Josefa Mons. Ocáriz navrhuje, abychom se na něho obraceli jako na věrného Božího služebníka, který byl v neustálém vztahu s Ježíšem.

Obraz Svaté Rodiny nad oltářem poutního kostela Torreciudad (Španělsko)

Další texty pro rozjímání o sv. Josefovi:

Exhortace Redemptoris custos o postavě a roli sv. Josefa v životě Krista a Církve (sv. Jan Pavel II. 15. srpna 1989).