Říjen – měsíc růžence

U příležitosti svátku Panny Marie Růžencové, dne 7. října, připomněl Benedikt XVI., že Panna Maria nás vyzývá, abychom znovu objevili krásu této prosté a hluboké modlitby.

Modlitba růžence a misie, které jsou pro tento měsíc charakteristické, byly tématem k zamyšlení Benedikta XVI. během minulé modlitby Anděl Páně. Papež se ji modlil v apoštolském paláci Castelgandolfo před svým návratem do Říma.

„Příští sobotu, 7. října,“ řekl papež, „slavíme svátek Panny Marie Růžencové. Panna Maria nás zve znovu objevit krásu této prosté a hluboké modlitby.“ Papež potom připomenul, že Jan Pavel II. byl velký apoštol růžence, a zmínil apoštolský list „Rosarium Virginis Mariae,“ který této modlitbě věnoval.

Papež dále pokračoval: „Růženec je kontemplativní a kristocentrická modlitba, která je neoddělitelná od meditace Svatého Písma. Je to prosebná modlitba křesťana na cestě víry, který následuje Ježíše, jehož předchází Maria.“ Papež pozval všechny, aby se tento měsíc modlili růženec „v rodině, ve společenstvích a ve farnostech na úmysl papeže, za církev a za mír ve světě.“